Primære skuldersmerter

Skuldersmerter er meget hyppige i alle aldre og kan have mange forskellige årsager. Af samme grund er det en god idé at konsultere kiropraktor eller praktiserende læge i forbindelse med skuldersmerter, og ikke mindst hvis de har været til stede igennem længere tid. Den primære skuldersmerte har sin årsag i selve skulderen og skyldes et lokalt problem. Det er nødvendigt med en grundig undersøgelse og samtale omkring problemet for at sikre et godt grundlag til at stille en diagnose.

Årsager til primære skuldersmerter

Der er mange tilstande der kan give primære skuldersmerter. Ofte skyldes det en specifikt traume hvor man ikke er i tvivl om hvorfor man har fået smerter i skulderen. Andre gange er den grundlæggende årsag mindre tydelig. Gentagne belastninger over tid (eventuelt forkerte belastninger kan forårsage slidskader i knogle, brusk, muskler, sener, ledlæbe og ledkapsel. Dette kan også give anledning til primære smerter i skulderen.

Diagnostik af primære skuldersmerter

Oftest vil både sygehistorien og den kliniske undersøgelse kunne give et klart indtryk af årsagen til problemet. Det kan nogle gange være nødvendigt at supplere med et røntgenbillede eller en skanning (ultralyd eller MR-skanning).

Behandling af primære skuldersmerter

Da der er stor forskel på de forskellige årsager til smerterne afhænger behandlingen og prognosen af tilstandens karakter, herunder eventuel skadestype og sværhedsgrad. Nogle tilstande kan behandles med konservative tiltag, fx kiropraktisk behandling inklusiv træningsvejledning og manuelle tiltag. Andre tilstande kræver opfølgende udredning i skuldersektoren på sygehuset og eventuelt behandling der med fx injektionsbehandling eller operation.

Vores kompetencer

På klinikken kan vi foretage den relevante kliniske vurdering og eventuelt supplere med en røntgenundersøgelse af skulderen. Ofte vil vi kunne stille en diagnose og iværksætte relevant behandling. Andre gange henviser vi videre til den praktiserende læge med henblik på yderligere opfølgende undersøgelse og/eller behandling. Du er velkommen til at kontakte os på 86181022 hvis du har spørgsmål.

Relaterede artikler

Kiropraktor i Aarhus
1 ud af 5 tør ikke gå til kiropraktor

Du skal ikke være nervøs,
når det siger knæk!

Copyright ® Nortvig & Uhrenholt - Kiropraktor i Aarhus