Frossen skulder (adhesiv kapsulit)

En frossen skulder er en invaliderende skulderlidelse. Den rammer typisk voksne, midaldrende personer. Tilstanden er velbeskrevet pga. typiske symptomer, gener og objektive fund på den kliniske undersøgelse. 

Hvad er årsagen til en frossen skulder?

I langt de fleste tilfælde vides det ikke med sikkerhed hvorfor man udvikler en frossen skulder. Den ses ofte efter mere eller mindre alvorlige traumer til skulderen, efter lang tids inaktivitet (fx i forbindelse med andre kroniske sygdomme og skader), samt hos patienter med sukkersyge.

Tidshorisonten

En typisk frossen skulder kan opdeles i 3 faser; den frysende, frosne og optøende fase. Disse faser varierer meget i tidsforløb, men er typisk hver især omkring 6 måneder. Den samlede periode med gener og symptomer er derfor ofte omkring 1-1½ år. Efterfølgende vil nogle fortsat have varige gener.

Hvordan stilles diagnosen?

En frossen skulder kan meget ofte konstateres på den kliniske undersøgelse. Der vil typisk være svært reduceret mobilitet i det påvirkede skulderled i alle bevægeretninger. Der vil ligeledes være smerter i skulderen af varierende intensitet.

Er der behov for et røntgenbillede eller en skanning?

Er der tvivl om diagnosen, eller er man meget hårdt medtaget af tilstanden, kan det være nødvendigt med en røntgenundersøgelse og/eller en skanning af skulderen. En MR-skanning er i sær velegnet til at vise forandringer der er forenelige med en frossen skulder.

Behandling af en frossen skulder

Det er problematisk af behandle en frossen skulder. Fokus er på at bevare mobiliteten af skulderen og lindre smerter. Under den optøende fase sættes der mere fokus på egen indsats gennem gradueret træningsindsats. Da der er tale om et langvarigt problem der kræver en særlig indsats, behandling og især vejledning. Mange patienter får også medicinsk behandling og nogle har glæde af supplerende behandling hos en speciallæge hvor der gives kortisoninsprøjtninger (binyrebarkhormon) i leddet. Der er sjældent behov for operation.

Kiropraktisk behandling af en frossen skulder

Kiropraktoren kan nogle gange bidrage til smertelindring og hjælpe patienten gennem faserne. Da problemet er langvarigt og komplekst vil behandlingen oftest inkludere både kiropraktoren, den praktiserende læge og en fysioterapeut. Der er meget vigtigt at den rigtige diagnose stilles tidligt og at der undervejs foretages opfølgende undersøgelse for at sikre at behandlingen virker efter hensigten. Hvis ikke der er tilstrækkelig effekt, herunder især smertelindring i de første måneder, så er det vigtigt med opfølgende undersøgelse hos en speciallæge.

Har du behov for en undersøgelse af din skulder?

Har du skuldersmerter og tænker du der kan være tale om en frossen skulder, så anbefaler vi at du får den undersøgt. Vi har erfaring i at undersøge og behandle denne slags tilstande. Du er velkommen til at kontakte os på 86181022 med henblik på en undersøgelse.

Relaterede artikler

Kiropraktor i Aarhus
1 ud af 5 tør ikke gå til kiropraktor

Du skal ikke være nervøs,
når det siger knæk!

Copyright ® Nortvig Uhrenholt 2015 . Made in Aarhus by: 3fisk