Velkommen til vores blog

Her finder du de seneste nyheder fra klinikken, gratis tips og gode råd fra vores kiropraktorer. God fornøjelse!

Smertefri graviditet – har kiropraktoren en rolle?

Graviditet er en unik og smuk rejse, hvor en kvinde bærer et nyt liv inden i sig. Desværre oplever ca. halvdelen af alle gravide vil oplevet smerter i bækkenet i løbet af graviditeten. I denne korte introduktion til graviditetsrelaterede bækkensmerter belyses, hvad der kan gøres for at lindre dem gennem træning, motion og kiropraktisk behandling. Læs videre

Hoftelidelser

Der er mange årsag til smerter i hofterne. Hos ældre personer tænker vi ofte på slidgigt (coxartrose) men det kan sagtens have andre årsager. De fleste hofteproblemer kan faktisk behandles og afhjælpes effektivt med konservative tiltag. I dette blogindlæg giver vi en kort introduktion og links til yderligere læsning. Læs videre

WHO’s nye vejledning om kroniske lænderygsmerter fra 2023

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) udgav d. 7. december 2023 nye retningslinjer for primærsektorens håndtering af patienter med kroniske lændesmerter. Lændesmerter er en af de største årsager til invaliditet på verdensplan, og antallet af personer med kroniske lændesmerter forventes at stige markant frem til 2050. Læs videre

Alternativer til opioider for akutte nakke- og lændesmerter – kiropraktoren kan have en vigtig rolle

Akutte nakke- og lændesmerter et udbredt sundheds- og socioøkonomisk problem nationalt og globalt set. Rygsmerter er en af de hyppigste årsager til at læger udskriver en recept på opioider, men desværre kan brug af opioider medføre en række bivirkninger og især en stor risiko for afhængighed. Nye studier viser at opioider ikke er effektive for behandling af nakke- og lændesmerter og brugen frarådes derfor. I stedet anbefales konservative behandlingstiltag hvor kiropraktoren kan spille en vigtig rolle. Læs videre

Hypermobilitet – hvad kan kiropraktoren gøre?

Hypermobilitet henviser til en øget bevægelighed i et eller flere af kroppens led. Tilstanden kan være medfødt, erhvervet, skyldes sygdomme eller skader. Denne artikel giver dig relevant viden til hvordan vi stiller diagnosen og hvilke konsekvenser det har for dig med hypermobilitet. Læs videre

Whiplash – diagnostik og journalføring

Whiplashskader rammer mange danskere hvert år og kan medføre længerevarende smerter og symptomer. Grundig undersøgelse, diagnostik, journalføring (dokumentation) og relevant behandling er derfor yderst relevant i alle tilfælde. Kiropraktor Lars Uhrenholt er førsteforfatter på en artikel i Ugeskrift for læger d. 22. maj 2023 vedrørende diagnostik og journalføring af whiplashskader. Artiklen giver indsigt i whiplashproblematikken og bidrager med forslag til diagnostik og dokumentation af observationer der danner grundlag for individuelle behandlingsforløb. Du kan læse artiklen og referat heraf via vores blog. Læs videre

Udstrækning – hvad siger forskningen?

Bør man strække ud inden løbeturen for at forebygge en fibersprængning? I denne artikel belyser vi de mest gængse spørgsmål omkring udstrækning. Læs videre

Vi benytter digital røntgenundersøgelse

Som led i den kliniske vurdering vil din kiropraktor overveje behovet for en røntgenundersøgelse. Såfremt en sådan er indiceret vil vi foretage undersøgelse i klinikken ved hjælp af vores digitale røntgenanlæg. Læs videre

Kiropraktor i Aarhus
1 ud af 5 tør ikke gå til kiropraktor

Du skal ikke være nervøs,
når det siger knæk!

Copyright ® Nortvig & Uhrenholt - Kiropraktor i Aarhus