Vi benytter digital røntgenundersøgelse

Som led i den kliniske vurdering vil din kiropraktor overveje behovet for en røntgenundersøgelse. Såfremt en sådan er indiceret vil vi foretage undersøgelse i klinikken ved hjælp af vores digitale røntgenanlæg. Undersøgelsen og den efterfølgende beskrivelse foretages af din kiropraktor der, som en del af sin autorisation, har radiografiske og radiologiske kompetencer.

Røntgenundersøgelsens resultat kan have stor betydning for det videre behandlingsforløb. Vi påviser hyppigt relevante tilstande og skader der ikke kan identificeres ved en klinisk undersøgelse alene. Det kan være brud på rygsøjlen, bygningsfejl og dysplasier, degenerative forandringer såvel som knogleskørhed. Heldigvis vil der ofte være helt normale undersøgelser.

Røntgenundersøgelse

Når vi foretager en røntgenundersøgelse, så følger vi de nationale protokoller for udførelsen. Det betyder, at optagelserne altid kan benyttes af andre kiropraktorer og læger. Det er vigtigt, for derved er svaret fra undersøgelsen relevant, brugbart og hurtigt tilgængeligt og vi undgår samtidigt unødvendige dobbelteksponeringer (gentagelse af undersøgelsen). Beskrivelsen af undersøgelsen sendes altid som Billeddiagnostisk epikrise til den praktiserende læge.

Alle røntgenoptagelserne gemmes desuden sikkert på et elektronisk arkivsystem (kaldet et PACS), således at de altid kan genfindes. I Danmark er stort set alle kiropraktiske klinikker med røntgenfaciliteter tilknyttet en fælles lagringsløsning, hvilket betyder at røntgenoptagelserne nemt og ubesværet kan udveksles mellem klinikkerne. Dette samarbejde er under udvikling således at det i stigende grad bliver muligt med udveksling af billedmateriale mellem vores arkivsystem og Regionernes platforme (dvs. sygehusenes røntgenafdelinger).

Kiropraktor i Aarhus
1 ud af 5 tør ikke gå til kiropraktor

Du skal ikke være nervøs,
når det siger knæk!

Copyright ® Nortvig & Uhrenholt - Kiropraktor i Aarhus