Hoftesmerter

Hofteleddenes funktion er helt central for vores fri bevægelse, gang og løb. Frie hofteled gør det muligt for os, nemt og ubesværet, at rejse os op og komme ned at lægge. Derfor er problemer i og omkring hofteleddene ofte ledsaget af nedsat mobilitet, smerter, stivhed, nedsat fysisk belastningsevne og derfor reduceret livskvalitet.

Primære og sekundære hoftesmerter

Vi skelner oftest mellem primære (lokalt opståede) og sekundære hoftesmerter (opstået pga. andre skader og/eller henførte smerter). Fælles for begge typer hoftesmerter gælder det, at den grundliggende årsag skal identificeres og behandles. Som patient kan det imidlertid være ganske svært at vide hvor problemet præcist stammer fra.

Smerterne flytter rundt

Nogle gange vil det føles som om, at smerterne ”flytter rundt” hvilket kan besværliggøre diagnostikken. En god samtale omkring smerternes debut, lokalitet etc. og en grundig klinisk undersøgelse, ofte med en røntgenoptagelse, vil kunne bidrage til en forklaring af symptombilledet. Dette er forudsætningen for en relevant og effektiv behandling.

Lyskesmerter

Et meget hyppigt symptom på et hofteproblem er lyskesmerter. I virkeligheden er selve hofteleddet placeret dybt inde i lysken, og ikke ude på siden ”af hoften”. Derfor vil de fleste med et primært hofteproblem, fx impingement, hoftedysplasi eller slidgigt (coxartrose) have smerter i lysken.

Overbelastningsskade af hoften

Ofte starter hoftesmerterne i forbindelse med en slags overbelastning. Oftest er det ganske ufarligt og kræver ikke altid behandling. Ved svære smerter, længerevarende og/eller tilbagevendende hoftesmerter bør der altid foretages en klinisk vurdering, fx hos din kiropraktor. Yngre personer med hoftesmerter har sjældent slidgigt og problemet har derfor oftest en biomekanisk årsag, dvs. et funktionsproblem i muskler, led og ledbånd. Nogle gange er der en underliggende sygdom, fx impingement eller hoftedysplasi der giver anledning til hoftesmerterne.

Hoftesmerter hos midaldrende/ældre

Hvis hoftesmerterne starter omkring 50-års alderen så er det mere nærliggende, at der kan være tale om slidgigt i leddet. Det er ikke så vanskeligt at vurdere da en røntgenundersøgelse vil vise forandringerne hvis der er tale om slidgigt. Mange midaldrende og ældre borgere med hoftesmerter har dog ingen væsentlig slidgigt. Derfor kan de, ligesom yngre patienter, også have pådraget sig en overbelastning af strukturerne omkring hofteleddet.

Behandling af kroniske hoftesmerter

Behandlingen afhænger naturligvis af årsagen til smerterne. Den kiropraktiske behandling af hoftesmerter vil ofte inkludere flere manipulationsteknikker, muskelarbejde samt vejledning i øvelser der ofte kan være aktivitets og/eller sportsspecifikke. Derudover vil kiropraktoren altid undersøge andre relevante strukturerer, fx bækkenleddene eller musklerne i bækkenet og benene. Nogle patienter henvises til GLA:D hoftetræningsskole hos en fysioterapeut. Der bør altid foreligge en røntgenundersøgelse af hoften ved kroniske hoftesmerter.

Behandling af akutte hoftesmerter

Akutte forstrækninger er meget hyppige blandt motionister og sportsudøvere, og sker oftest ved pludselige retningsskift under løb eller spring. Det er dog ikke altid at der er et forudgående traume til de akutte hoftesmerter. I første omgang er det vigtigt at stille en præcis diagnose. Førstehjælpsbehandlingen inkluderer RICE princippet (Rest/Ice/Compression/Elevation). Ved mere udtalte symptomer anbefales altid opfølgende undersøgelse/behandling hos din kiropraktor eller praktiserende læge.

Behandling af hoftesmerter generelt

Som kiropraktorer er vi uddannet til at foretage relevant undersøgelse og behandling af hoftenære smerter. Har du problemer med hoftesmerter og/eller gener i området er du velkommen til at kontakte os på vores klinik i Aarhus.  Vi kan foretage den kliniske undersøgelser og tage røntgenbilleder, eller vurdere eksisterende optagelser, for at finde ud af om dine gener har noget med dine hofteled at gøre.

Ofte stillede spørgsmål

Få svar på nogle af de mest stillede spørgsmål til smerter i hofterne i vores klinik.

Hvordan påvirker hofteleddets funktion vores daglige bevægelser og livskvalitet?Hofteleddets optimale funktion er afgørende for fri bevægelighed, gang og løb, hvilket gør det nemt at udføre daglige aktiviteter som at rejse sig op og lægge sig ned. Problemer i og omkring hofteleddene kan resultere i nedsat fysisk formåen, smerter og stivhed, hvilket reducerer livskvaliteten.

Hvad er forskellen på primære og sekundære hoftesmerter?
Primære hoftesmerter opstår lokalt i hofteleddet, mens sekundære hoftesmerter opstår som følge af andre skader eller henførte smerter. Uanset typen er det vigtigt at identificere og behandle den underliggende årsag for at sikre en effektiv behandling.

Er det svært at diagnosticere årsagen til hoftesmerter?
Smerter i og omkring hoften kan være vanskelige at diagnosticere. En grundig samtale om smerternes debut og lokalitet samt en klinisk undersøgelse, ofte med røntgenbilleder, kan bidrage til en bedre forståelse af problemet.

Hvordan diagnosticeres hoftesmerter som følge af slidgigt?
Hos midaldrende og ældre kan hoftesmerter ofte skyldes slidgigt i selve leddet. En røntgenundersøgelse viser som regel ganske tydelige forandringer i leddet, bestående af afsmalning af ledspalten, osteofytdannelser (knoglepåbygninger) og cystedannelser i den underliggende knogle.

Hvilken behandling anbefales til kroniske hoftesmerter?
Behandlingen af kroniske hoftesmerter afhænger af årsagen til smerterne. Din kiropraktor kan tilbyde relevant behandling af de fleste hofteproblemer, og disse indeholder ofte manipulationsteknikker, muskelarbejde og vejledning i øvelser og træning.

Relaterede artikler

Kiropraktor i Aarhus
1 ud af 5 tør ikke gå til kiropraktor

Du skal ikke være nervøs,
når det siger knæk!

Copyright ® Nortvig & Uhrenholt - Kiropraktor i Aarhus