Corporate Social Responsibility (CSR)

Vi har på klinikken valgt at bidrage til FN’s verdensmålsætninger for bæredygtig udvikling for verdenssamfundet. Vi ønsker at understøtte udviklingen og implementeringen af verdensmålene, i lyset af at også små bidrag gør en forskel.

FN’s verdensmål fra 2015

Verdensmålene blev vedtaget på FN topmødet i New York 2015 og satte en ambitiøs dagsorden for en mere bæredygtig udvikling for vores planet og de mennesker der lever her. Der blev defineret 17 konkrete mål og en række delmål med henblik på at reducere uligheder, sikre gode uddannelser, afskaffe fattigdom og sult i verden, en mere bæredygtig økonomisk vækst og bedre sundhed til alle mennesker i verden.

Verdensmål

Klinikkens holdning

Af helt naturlige årsager har vi, som en sundhedsfaglig virksomhed, vores primære kompetencer og forståelse indenfor det sundhedsmæssige område og vi har derfor valgt at støtte dette område især. Mål 3: ”Sundhed og trivsel” fokuserer blandt andet på børn og mødres helbred, smitsomme sygdomme i udviklingslandene og global reduktion af ulykkesdødsfald. Det overordnede tema er bedre sundhed, trivsel og livskvalitet til alle mennesker i verden.

Klinikkens bidrag

Vi har valgt at støtte nedenstående tiltag med varierende grad af økonomisk støtte:

World Spine Care

World Spine Care

En international non-profit organisation der siden 2008 har arbejdet på at sikre undersøgelse og behandling af ryglidelser på sundhedsklinikker oprettet i blandt andet Botswana, Den Dominikanske Republik, Ghana og Indien.
Ulykkespatientforening

Ulykkespatientforeningen

Ulykkespatientforeningen hjælper tilskadekomne i Danmark og arbejder på at forbedre livsvilkårene for de ulykkesramte.
Co2 neutralt website

IngenCO2

En organisation der søger at reducere CO2-aftrykket fra virksomheders websites gennem kompenserende klimaprojekter på globalt plan.

Har du et forslag til et område vi kunne støtte?

Hvis du har et forslag til et område vi kunne tænkes at støtte er du meget velkommen til at kontakte os herom. Du kan i første omgang skrive direkte til Lars Uhrenholt, der er klinikkens CSR-ansvarlige. Alternativt kan du lægge en besked hos sekretæren på telefon 8618 1022 hvorefter han vil kontakte dig.

Relaterede artikler

Copyright ® Nortvig & Uhrenholt - Kiropraktor i Aarhus