Priser

Klinikken er tilsluttet overenskomsten mellem Dansk Kiropraktor Forening og Den Offentlige Sygesikring der reguleres halvårligt og derfor ændres med tiden. Det betyder at der hos os er tilskud til samtlige kiropraktiske behandlinger du modtager. Desuden er der tilskud til samtlige behandlinger fra Sygeforsikringen Danmark (grupperne 1, 2 og 5).

Endvidere kan der være dækning af dine behandlinger igennem virksomhedsordninger (din arbejdsplads dækker udgifterne), gennem dine private og/eller erhvervsmæssige forsikringer såvel som under særlige omstændigheder via det offentlige.

Honoraret for den enkelte behandling er afhængig af om det er første eller en opfølgende konsultation såvel som problemets karakter. Det betyder at honoraret for den kiropraktiske behandling ikke nødvendigvist er det samme for alle behandlinger.

For yderligere oplysninger om overenskomst, de aktuelt gældende honorarer og oplysninger om tilskud kan du gå til Dansk Kiropraktor Forenings hjemmeside: www.danskkiropraktorforening.dk
Du er også meget velkommen til at kontakte klinikken for yderligere informationer.

Fysiurgisk massage
Det er muligt at modtage fysiurgisk massage i klinikken, enten som led i det kiropraktiske behandlingsforløb (hvorved behandlingen er tilskudsberettiget) eller som en særskilt behandling uden samtidig kiropraktisk behandlingsforløb (hvorved behandlingen ikke er tilskudsberettiget).

Priserne vil derfor variere afhængig af om du er i samtidig behandling hos en af klinikkens kiropraktorer. Priserne for tilskudsberettiget behandling fremgår af ovenstående link til Dansk Kiropraktor Forening. Du kan også spørge i klinikkens reception.

Særskilt fysiurgisk massage 30 minutter (uden tilskud): 300,00 kr.

Kiropraktor i Aarhus
1 ud af 5 tør ikke gå til kiropraktor

Du skal ikke være nervøs,
når det siger knæk!

A

Forældre står ofte uforstående overfor det faktum, at børn rent faktisk kan lide af nakke- og/eller rygsmerter. De tror højst...

S

Der skelnes altid imellem akut tilkomne gener (fx efter traume) og længerevarende (kroniske) gener. De akutte kræver i sagens na...

S

Slidgigt er en ledlidelse. De hyppigste symptomer er smerter, nedsat bevægelse og misdannelser af de involverede led. Slidgigt fo...

Copyright ® Nortvig Uhrenholt 2015 . Made in Aarhus by: 3fisk