Symptomer til og fra hovedet

Symptomer til og fra hovedet er meget hyppige. De hyppigste vi ser er hovedsmerter, hovedpine, kæbegener, svimmelhed, balanceproblemer, tinnitus og synsforstyrrelser. Oftest kommer og går symptomerne, men for nogle patienter er der tale om enten meget akutte symptomer og andre har længerevarende gener. Der er mange forskellige årsager til gener omkring hovedet og derfor er en grundig evaluering altid indikeret. Generelt er der altid skærpet fokus i klinikken når der klages over gener til og fra hovedet, da det kan skyldes mere alvorlige tilstande der kræver hurtig lægefaglig udredning og behandling. Får vi mistanke herom henviser vi altid straks til lægelig konsultation. Heldigvis er langt de fleste symptomer til og fra hovedet ikke farlige, og kan oftest afhjælpes helt eller delvist gennem kiropraktisk behandling.

Hvad skal jeg være særligt opmærksom på?

Hvis du oplever nogle af disse symptomer uden kendt årsag eller i forbindelse med et hovedtraume, så bør du kontakte læge/vagtlæge straks;

  • Svær hovedpine, evt. gradvist forværrende karakter
  • Kvalme og gentagne opkast
  • Bevidsthedssvækket og udtalt søvntrang/falder hen
  • Konfus og forvirret
  • Styringsbesvær/faldtendens/talebesvær

Hvad kan jeg gøre?

Hvis du klager over symptomer omkring hovedet kan du læse mere omkring udvalgte emner fra nedenstående liste. Har du spørgsmål til dine symptomer kan du desuden kontakte os på klinikken. Hvis du ønsker at booke en tid til konsultation med henblik på vurdering af din situation kan du ligeledes kontakte klinikken på 86181022.

Relaterede artikler

Kiropraktor i Aarhus
1 ud af 5 tør ikke gå til kiropraktor

Du skal ikke være nervøs,
når det siger knæk!

Copyright ® Nortvig & Uhrenholt - Kiropraktor i Aarhus