Red flags!

Nedenstående tekst er en opsummering af nogle af de hyppigste advarselssignaler man skal være opmærksom på, hvis man udvikler symptomer til eller fra hovedet. Vær opmærksom på, at listen ikke er udtømmende. Da alle symptomerne og tegnene kan skyldes mere alvorlige tilstande anbefaler vi, at der straks søges læge hvis man oplever nogle af disse. Det kan ske gennem kontakt til den praktiserende læge eller skadestuen.

Red flags vedrørende hjernerystelse

 • Svær hovedpine, evt. gradvist forværrende karakter
 • Kvalme og gentagne opkast
 • Bevidsthedssvækket og udtalt søvntrang/falder hen
 • Konfus og forvirret
 • Styringsbesvær/faldtendens/talebesvær

Red flags vedrørende hovedpine

 • Ændret hovedpinemønster
 • Nyopstået intens hovedpine hos personer <10 år eller >40 år
 • Feber, kramper, personlighedsændring, kvalme og opkast
 • Hovedpine som forværres ved hoste, nys, brug af bugpresse
 • Synsforstyrrelse og bevidsthedsændring
 • Neurologiske udfald til arme/ben, styringsbesvær, talebesvær

Relaterede artikler

Kiropraktor i Aarhus
1 ud af 5 tør ikke gå til kiropraktor

Du skal ikke være nervøs,
når det siger knæk!

Copyright ® Nortvig & Uhrenholt - Kiropraktor i Aarhus