Billeddiagnostik og røntgenundersøgelse

Kiropraktoren er en autoriseret behandler i sundhedsvæsnet og har som noget ganske særligt en radiografisk og radiologisk uddannelse. Det betyder, at kiropraktoren kan foretage billeddiagnostiske undersøgelser og den efterfølgende beskrivelse af billederne. Efter afsluttet undersøgelse sender vi altid en orienterende kopi af beskrivelsen (billeddiagnostisk epikrise) til den praktiserende læge.

Hvad er fordelen ved en røntgenundersøgelse?

En røntgenundersøgelse kan være af afgørende vigtighed for at påvise en række tilstande i kroppen. Det er fx skader, frakturer, bygningsfejl og dysplasier, slid og degenerative forandringer såvel som knogleskørhed. Desuden er en af de store fordele ved en røntgenundersøgelse, at den er meget tilgængelig og således kan foretages med kort varsel. Dette gælder især for kiropraktorfaget, hvor direkte adgang til røntgenfaciliteter er et krav.

Hvad er indikationen for en røntgenundersøgelse?

Der er mange forskellige årsager til at der foretages en røntgenundersøgelse. De hyppigste er traumer, fx trafikulykker, cykelstyrt eller faldtraumer. Det kan også skyldes tilbagevendende smerter af ukendt årsag eller nyere debut af smerter hos en ældre patient. Der findes en lang række vejledninger til at hjælpe i denne beslutningsproces. Indikationen beror således altid på en klinisk vurdering og denne kan foretages af din kiropraktor.

Skal der en henvisning til for at få lavet røntgenbilleder?

Nej. Med kiropraktorens uddannelse, autorisation og placering i primærsektoren, kan kiropraktoren selvstændigt, ligesom den praktiserende læge, foretage den nødvendige vurdering om hvorvidt der er indikation for en røntgenundersøgelse. Kiropraktoren kan desuden foretage den radiologiske vurdering og beskrivelse på lige fod en sygehusets radiologiske afdelinger. Der kræves derfor ingen henvisning fra en læge for at få foretaget en røntgenundersøgelse hos din kiropraktor.

Hvilke billeddiagnostiske undersøgelser kan vi hjælpe med?

Vi har et moderne avanceret digitalt røntgenanlæg der giver os mulighed for at foretage billeddiagnostisk undersøgelse af de fleste af kroppens knogler og led. Undersøgelsen foretages hos os i klinikken. De hyppigste undersøgelser vi foretager involverer rygsøjlen, herunder nakken, brystryggen og lænderyggen. Vi undersøger også bækkenet, hofteled, skulderled og andre strukturer.

Røntgenundersøgelse

Kan jeg få en røntgenundersøgelse hos jer hvis jeg er henvist fra en læge eller kiropraktor?

Ja. Det er muligt at blive henvist til røntgenundersøgelse i vores klinik af både den praktiserende læge og en kiropraktor der ikke har direkte adgang til egne røntgenfaciliteter. Hvis det er nødvendigt vil både lægen og kiropraktoren kunne henvise direkte til os via vores EAN-nummer hvor de vil fremsende indikationen for undersøgelsen. Efterfølgende kan du som patient bestille tid via vores sekretær. Besvarelsen sendes direkte til henviseren. Du skal selv betale for undersøgelsen, men vil være berettiget til tilskud fra sygesikringen og eventuelt sundhedsforsikring o.l.

Kan røntgenbilleder foretaget hos jer sendes til sygehuset?

Ja. Vi har et godt og smidigt samarbejde med regionens sygehuse. Hvis der er behov for at vores røntgenoptagelser skal bruges på en sygehusafdeling, fx en osteoporoseklinik, så kan afdelingen rekvirere dem direkte fra os hvorefter vi fremsender dem til afdelingen. Det er vigtigt, at vores optagelser sendes videre så unødvendige dobbelteksponeringer undgås.

Kan en kiropraktor henvise til skanninger?

Ja. Hvis der er behov for en MR-skanning kan din kiropraktor henvise til en MR-skanning i det offentlige sygehusvæsen. Nogle gange kan det også ske via en sundhedsforsikring. Nogle klinikker har en ultralydsskanner der giver muligheder for visualisering af det bløde væv. Denne undersøgelse kan også foretages via den praktiserende læge.

Hvad koster en røntgenundersøgelse hos en kiropraktor?

Prisen er bestemt i overenskomsten mellem Dansk Kiropraktor Forening og Den Offentlige Sygesikring. Det betyder, at der prisen er den samme over hele landet og at der er tilskud fra det offentlige til undersøgelsen. Sygeforsikringen Danmarks medlemmer (grupperne 1, 2 og 5) har desuden mulighed for tilskud. De fleste sundhedsforsikringer og ulykkesforsikringer dækker i øvrigt udgifterne til en røntgenundersøgelse. Du kan læse mere om priser her.

Relaterede artikler

Kiropraktor i Aarhus
1 ud af 5 tør ikke gå til kiropraktor

Du skal ikke være nervøs,
når det siger knæk!

Copyright ® Nortvig & Uhrenholt - Kiropraktor i Aarhus