Henvisning til røntgenoptagelse

Klinikken modtager henvisninger fra læger og kiropraktorer til røntgenundersøgelse af columna og større led.

Vi følger gældende radiografiske instrukser jf. knoglebogen.dk samt Røntgenkvalitetshåndbogen, 5. januar 2024 kapitel 12. Ved ønske om særlige optagelser bedes dette anføres i henvisningen.

Sundhedsstyrelsens sundhedsfaglige enhed Strålebeskyttelse udstikker blandt andet vejledninger for berettigelse, optimering og dosisbegrænsning af ioniserende stråling. Vores klinik følger disse vejledninger i praksis.

Hvordan henviser jeg til røntgenoptagelse?

Henvisning til klinikken skal ske elektronisk via Edifact med oplysning om følgende;

 • Patientoplysninger (dato for henvisning, patientens navn og CPR-nummer)
 • Klinisk indikation (fx anamnestiske og kliniske fund, klinisk problemstilling)
 • Oplysning om tidligere relevant undersøgelse (fx samme område)
 • Graviditetsforhold, når dette er relevant
 • Ønske om undersøgelse med angivelse af region/serie (fx standard cervikal serie)
 • Henvisende enhed, identitet og stillingsbetegnelse af henviser

Hvad sker der på klinikken i forbindelse med røntgenoptagelsen?

Forløbet af røntgenundersøgelsen;

 • Patienten bestiller tid til undersøgelsen hos os (online eller telefonisk 8618 1022)
 • Patienten møder op, identitet konfirmeres og berettigelse til undersøgelse sikres
 • Røntgenundersøgelsen foretages, arkiveres i klinikkens arkivsystem, samt i KirPACS
 • Beskrivelse af røntgenbillederne foretages lokalt på klinikken og dokumenteres i klinikkens journalsystem
 • Svar på undersøgelsen fremsendes til henviser med kopi til praktiserende læge

Hvem betaler for røntgenoptagelsen?

Honoraret for røntgenoptagelserne betales af patienten i forbindelse med undersøgelsen. Der gives automatisk tilskud fra sygesikringen og Sygeforsikringen Danmark hvis aktuelt. Honoraret er det samme uanset om henvisningen stammer fra en læge eller kiropraktor. Hvis patienten har en privat sundhedsforsikring der dækker honoraret, kan patienten efterfølgende søge refusion der.

Hvad ved vi om stråledoser?

Vi ved at de stråledoser som patienten udsættes for (patientdoser) er meget beskedne set i forhold den almindelige/naturlige baggrundsstråling vi alle udsættes for. Der findes megen viden herom, og Kiropraktorerens Videnscenter har sammenfattet eksempler på doser ved sædvanlige undersøgelser foretaget i klinikken (se nedenstående figur). Vi registrer systematisk patientdoser på alle røntgenoptagelser foretaget i vores klinik ved hjælp af et DAP-meter (Dose-Area-Product).

Information om patientdoserkiroviden

Information om patientdoserkiroviden

Opbevaring og adgang til røntgenoptagelserne

Vi opbevarer røntgenoptagelserne på vores arbejdsstation i en kortere periode. I umiddelbar forlængelse af optagelserne sendes røntgenoptagelserne til sikker opbevaring i KirPACS. KirPACS danner platform for udveksling af vores røntgenoptagelser til sundhedsfaglige aktører, fx med tilkobling på det Interregionale Billedindeks (IBI). Hvis man ikke har direkte adgang til optagelserne, kan en CD-ROM med røntgenbillederne rekvireres fra klinikken.

Relaterede artikler

Kiropraktor i Aarhus
1 ud af 5 tør ikke gå til kiropraktor

Du skal ikke være nervøs,
når det siger knæk!

Copyright ® Nortvig & Uhrenholt - Kiropraktor i Aarhus