Farmakologi – smertestillende medicin

Smertestillende håndkøbsmedicin anvendes i stor stil blandt danskerne. Generelt kontrolleres tilgængeligheden og vejledningen i forhold til anvendelse af Lægemiddelstyrelsen. Der foreligger derfor retningslinjer hertil. Denne type medicin kan recept udskrives af den praktiserende læge, men brug og selv-dosering er meget hyppig. Derfor har vi skrevet lidt omkring brugen og forholdsregler vedrørende smertestillende medicin. Husk altid at tage kontakt til din praktiserende læge eller apoteket ved konkrete spørgsmål om brug, interaktion med anden medicin og mulige bivirkninger.

Smertestillende medicin i håndkøb

Bruges generelt til svage-moderate smerter i muskler og led, hovedpine, menstruationssmerter samt feber. De mest anvendte er;

  • Paracetamol, fx Panodil eller Pamol.
  • NSAID (Nonsteroide antiinflammatoriske midler), fx Ibuprofen
  • Acetylsalicylsyre, fx Kodymagnyl eller Treo.

Hvor meget må jeg få?

Du skal altid være opmærksom på eventuelle allergier, anden medicinering og/eller andre årsager til hvorfor du ikke skulle kunne indtage håndkøbspræparaterne.  Hvis du ikke har kontraindikationer gælder følgende vejledende grænser:

Panodil 500-1000 mg, højst 3-4 gange fordelt pr. dag op til 7 dage.

Ibuprofen 200-400 mg efter behov, højst 3-4 gange fordelt pr. dag op til 7 dage.

Overskrides disse grænser vil risikoen for bivirkninger stige, uden at effekten også stiger. Generelt skal håndkøbssmertestillende medicin tænkes som en kortvarig behandling. Har du behov for fortsat medicinering udover disse grænser bør du kontakte din praktiserende læge.

Bivirkninger

Der er risiko for bivirkninger med alle former for medicinindtag. Læser derfor altid indlægssedlen i emballagen og orienter dig i forhold til eventuelle grunde til du ikke må indtage præparatet.

Paracetamol: Generelt er der meget få bivirkninger ved brug af paracetamol, så længe den anbefalede dosis overholdes. Langvarig behandling med paracetamol kan give anledning til medicininduceret hovedpine (gælder også NSAID). Generelt bør paracetamol foretrækkes frem for NSAID grundet de meget få bivirkninger.

NSAID: Sammenlignet med paracetamol er bivirkningsprofilen for NSAID langt større. Bivirkningerne stiger i takt med at dosis og behandlingsvarigheden øges. Bivirkningerne ved brug af NSAID glæder særligt maveproblemer (mavesår, sure opstød) og kredsløbsproblemer. Alene blødning i mavesækken på baggrund af NSAID-indtag anslås at forårsage mere end 100 dødsfald pr. år i Danmark. Risikoen er størst i den ældre befolkning.

Særlige forholdsregler

Har du hjerte- og eller kredsløbsproblemer eller øget risiko for dette (rygning, overvægt, diabetes, forhøjet blodtryk), tidligere mavesår, tidligere blodpropper eller nedsat nyrefunktion, bør du være særligt opmærksom ved indtag af Ibuprofen eller andre NSAID præparater. Det gælder også ved indtag af en lang række andre medicinske præparater. Tal derfor altid med din praktiserende læge hvis du er i tvivl.

Brug for hjælp?

Generelle spørgsmål angående smertestillende medicin, for eksempel valg af præparat, behandlingsvarighed og rette dosering, bør altid rettes til din praktiserende læge. Har du længerevarende smerter i bevægeapparatet, er der ofte andre behandlingstiltag end smertestillende medicin, der kan hjælpe dig af med smerterne. Du er velkommen til at kontakte klinikken for en snak om dit problem.

Kiropraktor i Aarhus
1 ud af 5 tør ikke gå til kiropraktor

Du skal ikke være nervøs,
når det siger knæk!

Copyright ® Nortvig & Uhrenholt - Kiropraktor i Aarhus