Whiplash – piskesmæld

Ordet whiplash (piskesmæld) betegner en traumemekanisme af nakken. Hvis man udvikler symptomer efter et whiplashtraume (oftest en trafikulykke), så har man muligvis pådraget sig en whiplashskade (piskesmældsskade). Der er stor variation i graden af tilskadekomst hvilket også præger typen af behandling. Kiropraktor, ph.d. Lars Uhrenholt har forsket, undervist og publiceret omkring dette emne i mange år. Du kan læse mere om hans og andres forskning i whiplash her på hjemmesiden. Desuden har han mere end 25 års klinisk erfaring i behandling af whiplashskader. I 2023 var han førsteforfatter på en artikel i Ugeskrift for Læger vedrørende klinisk undersøgelse og dokumentation af whiplashskader. Du kan læse om artiklen i vores blog.

Hvad sker der under et whiplashtraume (piskesmældstraume)?

Traumemekanismen der relateres til det helt klassiske whiplash er velbelyst i den videnskabelige litteratur. Problemet er imidlertid, at alle ulykker er unikke og derfor kan det være svært at dokumentere præcist hvad der er sket i den enkelte ulykke. Du kan læse en mere udførlig beskrivelse af whiplashtraumet på vores hjemmeside.

Whiplashskaden (piskesmældsskaden)

Der findes ikke én bestemt skade som defineres som whiplashskaden. Tilskadekomsten præciseres og defineres ud fra en sundhedsfaglig vurdering baseret på kendskab til traumemekanismen, hvordan og hvornår symptomerne har udviklet sig, hvilke symptomer der er tale om og den kliniske vurdering gennem en række undersøgelser og test, samt eventuel røntgen og/eller skanning. Du kan læse mere om whiplashskader og symptomer på hjemmesiden.

Kan man få en piskesmældsskade af andre traumer?

Det er muligt at pådrage sig en whiplashskade på mange forskellige måder. Den hyppigste er en påkørsel bagfra i trafikken, men andre kollisionsretning og/eller andre traumetyper kan også give anledning til en whiplashskade.

Hvad er de hyppigste symptomer på en whiplashskade?

De hyppigste symptomer er nakkesmerter, hovedpine, og smerter i skulderåget samt en række ikke-smertefulde neurologiske symptomer, fx øresusen, udmattethed o.l. Du kan læse mere om whiplashskader og symptomer på hjemmesiden.

Undersøgelse, diagnose og behandling af whiplash

Hvis du har udviklet symptomer efter et whiplashtraume anbefaler vi, at du kontakter sundhedsvæsenet hurtigst muligt. Kontakt skadestuen ved akutte smerter eller din praktiserende læge. Du kan også kontakte vores klinik direkte og uden henvisning. Kiropraktoren har kompetencer til at foretage den sundhedsfaglige vurdering og behandling. Du kan læse mere om undersøgelse, diagnose og behandling af whiplash på vores hjemmeside.

Forskning i whiplash

Der forskes bred indenfor whiplashområdet. Det gælder forskning omkring traumemekanisme, typer af skader og tilskadekomst, optimering af billeddiagnostiske muligheder og behandling. Kiropraktor, ph.d. Lars Uhrenholt har publiceret en del artikler om emnet gennem årene. Du kan læse mere om hans og andres forskning i whiplash her på hjemmesiden.

Konsultation hos vores kiropraktor

Hvis du har behov for vurdering af en whiplashskade kan du kontakte vores klinik i Aarhus på tlf. 86181022.

Relaterede artikler

Copyright ® Nortvig & Uhrenholt - Kiropraktor i Aarhus