Whiplashtraumet (piskesmældstraumet)

Der er mange traumemekanismer der kan forårsage en whiplashskade. Derfor er der med andre ord ikke én bestemt traumemekanisme der hører til whiplashtraumet. Når det er sagt, så ved vi fra litteraturen, at langt de fleste skadelige whiplashtraumer skyldes trafikulykker.

Hvad sker der under et whiplashtraume?

Traumemekanismen der relateres til whiplash er velbelyst i den videnskabelige litteratur. Den er kendetegnet ved en pludselig og uventet fysisk påvirkning af en person hvorved der sker en energiafsætning og kraftpåvirkning af især nakken og overgangen mellem nakken og hovedet, og nakken og brystryggen.

Påkørsel bagfra er den hyppigst årsag til en whiplashskade

Whiplashtraumet sker oftest i trafikulykker hvor den tilskadekomne påkøres bagfra, ofte med relativt lav hastighed. Da energiafsætningen afsættes meget hurtigt har man som person meget begrænset mulighed for at beskytte sig. Forskningen viser, at en stor del af whiplashskaderne skyldes påkørsel bagfra ved hastigheder under 20 km/timen.

Der er ofte begrænset skade på bilen

Ved påkørsler ved lav hastighed sker der ofte begrænset eller slet ingen synlige skader på bilerne. Det afhænger af mange faktorer, fx bilerne der involveret og deres kofangersystemer, kollisionsretningerne og vinklerne mellem bilerne og graden af overlap mellem kofangerne.

Personskade uden skade på bilen – hvordan hænger det sammen?

Om der er synlig skade på bilen eller ej har imidlertid ingen indflydelse på om man kan have pådraget sig en personskade (fx whiplashskade). Forskningen  har vist, at der ved lav hastighedskollisioner ikke findes en sammenhæng mellem materiel skade på bilerne og risikoen for personskade. Analyse af bilerne giver derfor ingen mening når personskader ved lav hastighedskollisioner skal evalueres.

Kan man få en whiplashskade af andre traumer?

Ja, der er mange typer traumer der kan forårsage en whiplashskade. Den hyppigste er dog en påkørslen i trafikken. Mange patienter pådrager sig skader ved andre kollisionsretninger (fx fra siden eller frontal kollision) eller ved andre lignende traumemekanismer, fx fald på is eller slag i hovedet. Derfor kan man godt på en whiplashskade af flere forskellige typer traumer.

Publikation vedrørende lav hastighedskollisioner

Lars Uhrenholt har tidligere forfattet en artikel vedrørende den manglende sammenhæng mellem materiel skade og personskade ved lav hastighedskollisioner. Artiklen er tidligere trykt i Ugeskrift for Læger og kan læses her. Du kan også læse mere om forskning i whiplash på nedenstående link.

Relaterede artikler

Copyright ® Nortvig & Uhrenholt - Kiropraktor i Aarhus