Undersøgelse, diagnose og behandling af whiplashskader

En grundig undersøgelse er nødvendig for at stille en præcis diagnose og danner grundlaget for den behandling den enkelte patient skal tilbydes. Kiropraktor Lars Uhrenholt har i 2023 været førsteforfatter på en artikel om netop dette emne i Ugeskrift for Læger. Du kan læse mere herom via vores blog.

Undersøgelse efter et whiplashtraume

Hvis du har udviklet symptomer efter et whiplashtraume og/eller hvis ulykken har været meget voldsom, så er det vigtigt at du kontakter sundhedsvæsenet hurtigst muligt for at blive undersøgt. Det vil oftest være på skadestuen eller hos den praktiserende læge. Nogle patienter kontakter kiropraktoren direkte hvilket også er en mulighed uden henvisning.

Hvilken undersøgelse skal der til?

Undersøgelsen tager afsæt i en udførsel sygehistorie. Efterfølgende foretages en grundig klinisk undersøgelse der blandt andet skal inkludere det primære smertefulde område (oftest nakken), med relevante ortopædiske og neurologiske test. Stivhed og nedsat mobilitet i nakken, udtalt palpationsømhed, muskelspændinger og ledlåsninger registreres og journalføres. Nogle gange suppleres med test af smertetærskel, spørgeskemaer eller andre specielle test.

Skal der foretages røntgenundersøgelse eller skanning?

Ved akutte nakkesmerter efter et nakke-hovedtraume efter en trafikulykke bør der foretages en røntgenundersøgelse af nakken. Ved mere alvorlige ulykker og/eller svære nakkesmerter foretages der ofte en traume-CT-skanning af nakken på sygehuset. For de fleste med en akut whiplashskade vil der ikke være behov for en traume-CT-skanning eller MR-skanning.

Whiplashdiagnosen

Der findes ikke én veldefineret whiplashdiagnose. Derimod benyttes de nuværende diagnosekoder, som regel ICD-10 S13.4 (distorsio columna cervicalis) eller ICPC-2 L83 (Cervikalsyndrom). De fleste klinikere vil dog skrive en supplerende fritekst diagnose således, at det noteres i journalen at der er tale om en personskade efter et relevant whiplashtraume.

Kan man stille diagnosen på basis af en ulykkesrekonstruktion?

Hvorvidt man har pådraget sig en personskade eller ej, kan ikke fastslås alene ved hjælp af en computersimulering eller ulykkesrekonstruktion. En sådan analyse kan alene bidrage til en bedre forståelse af hvad der kan være hændt under ulykken. Disse beregninger er baseret på en lang række antagelser og derfor behæftet med store usikkerheder

Behandling af akutte whiplashskader

Der findes ikke én protokol for behandling af en patient med en whiplashskade og der findes mange forskellige behandlingstilbud. Kiropraktoren har mulighed for at skræddersy behandlingsforløbet til den enkelte patient. Lars Uhrenholt blev i 2018 inviteret af Whiplashforeningen til at skrive en artikel til deres medlemmer om kiropraktisk behandling af whiplashskader. Du kan læse hele artiklen her.

Behandling af kroniske whiplashskader

Hvis der er tale om længerevarende lidelser bliver behandlingsforløbet oftest tværfagligt orienteret hvor der er samarbejde med fx den praktiserende læge og en fysioterapeut. Behandlingen har altid fokus på smertelindring, øget funktionsevne og tilbagevenden til en så vidt muligt normal hverdag. Kiropraktoren har ofte en central rolle i sådanne behandlingsforløb. Du kan med fordel læse ovenstående artikel vedrørende kiropraktisk behandling af whiplashskader skrevet af Lars Uhrenholt.

Prognosen på lang sigt

Generelt er prognosen moderat-god for personer der pådrager sig en whiplashskade. Mange kommer sig helt uden behandling, imens nogle har behov for behandling i en kortere eller længere periode før de er helt raske. Der er en gruppe af patienter hvor symptomerne strækker sig over flere måneder/år, hvor livskvaliteten og arbejdsevnen er reduceret.

Vurdering af den enkelte patients prognose

Nyere forskning har givet klinikerne redskaber til bedre at kunne identificere de patienter der på et tidligt tidspunkt har en øget risiko for en dårlig prognose. På vores klinik i Aarhus anvender vi disse redskaber når vi evaluerer patienter der er kommet til skade i trafikken. Derved kan vi sætte ind tidligere og mere specifikt på given indikation.

Konsultation hos vores kiropraktor

Hvis du har behov for vurdering af en whiplashskade kan du kontakte vores klinik i Aarhus på tlf. 86181022.

Relaterede artikler

Copyright ® Nortvig & Uhrenholt - Kiropraktor i Aarhus