Whiplashskader og symptomer

Hvis man udvikler symptomer efter et whiplashtraume så har man muligvis pådraget sig en whiplashskade (piskesmældsskade). Nogle patienter udvikler ganske kortvarige og milde symptomer efter et whiplashtraume imens andre har mere udtalte gener og smerter. Nedenfor beskriver vi nogle af de hyppigste symptomer og skader, som man kan udvikle efter et whiplashtraume .

Whiplashskaden

Hvis man kommer til skade (udvikler symptomer) efter et piskesmældstraume har man formodentligt pådraget sig en piskesmældsskade (whiplashskade). Diagnosen beror på en sundhedsfaglig vurdering af om der er tale om en personskade. Denne foretages ofte på skadestuen, hos den praktiserende læge eller hos kiropraktoren der alle har autoriseret diagnoseret.

Findes der en konkret whiplashlæsion?

Der findes ikke én veldefineret skade der kan kaldes en whiplashlæsion (piskesmældsskade). Der er derimod tale om en kompleks klinisk tilstand af stor individuel variation. Nogle pådrager sig vævsskader (fx discusprolaps i nakken og/eller blødning i musklerne). De fleste patienter har dog begrænsede synlige vævskader. Derfor er en grundig klinisk vurdering nødvendig for at stille en præcis diagnose.

Mikroskopiske skader efter forvridning af nakken

En del studier har vist, at der kan opstå små skader i nakkens led efter trafikulykker. Dette er blandt andet påvist i studier af trafikdræbte. Specielt for disse undersøgelser er, at skaderne ikke er synlige på røntgen eller skanningsundersøgelser. Hvor mange af overlevende patienter der har pådraget sig disse skader er dog uvist.

Skader på nakkens ledbånd efter whiplashtraume

Gennem de seneste ca. 20 år har en række studier fundet øget forekomst af skader på den øvre nakkes ligamenter hos kroniske whiplashpatienter. Der er dog en vis uenighed om gyldigheden af disse observationer. Ikke desto mindre er det sandsynligt, at nogle patienter har pådraget sig skade på disse vigtigt stabiliserende strukturer.

Hvad er de hyppigste symptomer på en whiplashskade?

De hyppigste symptomer er nakkesmerter, hovedpine, skulder- og armsmerter, ryg- og lændesmerter, svimmelhed, træthed og koncentrationsbesvær.  Man taler ofte om somatiske smerter fx i muskler og led, og ikke-smertefulde neurologiske symptomer, fx øresusen, udmattethed o.l. Langt de fleste tilskadekomne udvikler akutte symptomer, dvs. indenfor de første timer/dage efter ulykken, men forsinket symptomdebut er velkendt og hyppig i tilfælde af flere samtidige smertefulde områder.

Psykiske symptomer efter en whiplashskade

Nogle patienter udviklet psykiske symptomer efter en whiplashskade. Det kan være en akut stress-reaktion, fx med katastrofetænkning og angst anfald. Nogle patienter udvikler posttraumatisk stress reaktion (PTSD). Hvis man i forvejen lider af en psykisk tilstand kan denne forværres af en whiplashskade. En svær psykisk reaktion medvirker til en dårligere prognose for helbredelse efter en whiplashskade.

Relaterede artikler

Copyright ® Nortvig & Uhrenholt - Kiropraktor i Aarhus