Covid-19

Vi er meget opmærksomme på den pågående pandemi med COVID-19 (coronavirussmitte). Vi efterlever de til enhver tid gældende anbefalinger, vejledninger og instrukser, som vi modtager fra myndighederne, herunder i særdeleshed Sundhedsstyrelsen.

Gældende vedr. ophold i klinikken

Jf. Sundheds- og Ældreministeriet pressemeddelelse vedrørende hele sundhedsvæsenet gælder følgende med virkning fra og med torsdag d. 29. oktober 2020;

– Der er krav om brug af mundbind eller visir på sundheds- og ældreområdet samt visse dele af socialområdet.

Jf. Dansk Kiropraktor Forening: ”Det er ikke specificeret endnu, men det må formodes, at kravet gælder både patient og sundhedsperson, herunder øvrigt personale på klinikken. Der indføres ikke nye restriktioner ifht. behandling. Det vil sige at de hidtidige retningslinjer fortsat gælder.

Vi afventer således mere konkrete retningslinjer fra myndighederne. Indtil videre skal mundbind benyttes af alle under ophold i klinikken fra og med torsdag d. 29. oktober 2020.

Gældende vedr. behandlingssituationen i klinikken

Jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra d. 28. september 2020 for praksissektoren gælder fortsat;

– behandling hvor der er mindre end 1 meters ansigt-ansigt afstand påkræver mundbind,
– hos særligt udsatte borgere opretholdes 2 meters afstand,
– øvrig behandling, samtale, ophold og receptionskontakt i klinikken med min. 1 meters afstand (2 meter ved udsatte borgere) påkræver ikke mundbind,
– der er fortsat krav om afstand, høj håndhygiejne og fravalg af håndtryk.

Klinikken har normale åbningstider og der er adgang til alle kiropraktorer og fysiurgiske massører. Konsultation skal, som altid, aftales direkte med kiropraktoren og/eller sekretæren telefonisk eller i klinikken.

HUSK:

Hvis du føler du dig syg eller sløj uanset årsag (fx feber, forkølelse, influenza eller anden sygdom) skal du blive hjemme og kontakte din egen læge.

Følg altid Sundhedsstyrelsens råd og læs evt. mere på https://coronasmitte.dk

Kiropraktor i Aarhus
1 ud af 5 tør ikke gå til kiropraktor

Du skal ikke være nervøs,
når det siger knæk!

Copyright ® Nortvig Uhrenholt 2015 . Made in Aarhus by: 3fisk