Hvem er din kiropraktor?

En kiropraktor er en autoriseret behandler i sundhedsvæsnet. Kiropraktoren har gennemført en 5-årig videregående uddannelse på Syddansk Universitet i Odense eller i udlandet og har en kandidatgrad i klinisk biomekanik eller tilsvarende. Efter overstået klinisk basisuddannelse (turnustjeneste) på 1 år kan kiropraktoren arbejde selvstændigt i klinik. Nogle vælger en karriere indenfor undervisning og forskning på universitet eller som kiropraktor på et sygehus.

Hvad kan kiropraktoren hjælpe med?

Kiropraktoren er specialist i bevægeapparat. Dette omfatter især undersøgelse, udredning, diagnostisk og behandling af lidelser i kroppens muskler og led. Kiropraktoren kan derfor hjælpe med en lang række problemer da mange af kroppens lidelser og skader har med netop bevægeapparatet at gøre. Kiropraktoren arbejder evidensbaseret. Det vil sige, at der i behandlingen indgår elementer af evidens fra forskning og nationale retningslinjer, emperi i form af kiropraktorens erhvervede erfaringsviden samt et altid gældende bidrag fra patientens præferencer i forhold typen af behandling. Behandlingsforløb forventningsafstemmes derfor altid og forudsætter altid et samtykke fra patienten.

Hvorfor er en kiropraktor så speciel?

Kiropraktoren har altid været kendt for at kunne foretage manipulationsbehandling af kroppens led. Gennem denne meget præcise form for behandling løsner kiropraktoren et led således, at det igen kan fungere optimalt med de fordele det medfører. Den kiropraktiske manipulationsbehandling er fortsat en hjørnesten i kiropraktorens håndværkskasse. Derudover behersker kiropraktoren en række diagnostiske og behandlingsmæssige kompetencer hvilket gør, at din kiropraktor har et godt akademisk og klinisk fundament.

Hvordan behandler en kiropraktor?

Oftest inkluderer behandlingen manipulationsbehandling, hvilket kan bestå i flere af en lang række forskellige teknikker, typisk små præcise specifikke mekaniske impulser til stive/låste led. Derudover benyttes en lang række andre teknikker herunder, mobilisering, bløddelsarbejde (massage) og vejledning i øvelser, træning og daglige aktiviteter.

Skal der en henvisning til for at besøge en kiropraktor?

Nej. Med kiropraktorens uddannelse, autorisation og placering i primærsektoren, kan kiropraktoren selvstændigt, ligesom den praktiserende læge, foretage undersøgelse og stille en diagnose. Der kræves derfor ingen henvisning fra en læge for at konsultere en kiropraktor. Mange praktiserende læger henviser dog mundligt og/eller skriftligt til kiropraktor.

Har kiropraktoren særlige kompetencer?

Ja. Det er udelukkende en kiropraktor der kan udøve kiropraktisk behandling. Titlen er beskyttet idet en kiropraktor er en autoriseret sundhedsfaglig person i Danmark. Søger du kiropraktisk behandling er du derfor sikret den rette behandling hvis du kontakter en kiropraktor der er medlem af Dansk Kiropraktorforening. Allerede under uddannelsen specialiserer den kommende kiropraktor sig i sygdomme, lidelser og skader i bevægeapparatet. Derudover følger de fleste kiropraktorer forskellige former for faglig efteruddannelse hvilket medfører yderligere specialisering, for eksempel indenfor idrætsområdet, ulykker eller børneområdet.

Kan en kiropraktor tage røntgenbilleder og/eller skanninger?

Ja, alle kiropraktorer har adgang til røntgenanlæg, så der hurtigt og uden tidsbegrænsning kan foretages en røntgenundersøgelse hvis det er indikeret. De fleste klinikker har eget anlæg i klinikken, men der findes klinikker uden røntgenanlæg der i stedet har etableret en samarbejdsaftale med henblik på røntgenundersøgelse.

Kan kiropraktoren henvise til skanninger?

Ja. Er der behov for MR-skanning har alle kiropraktorer i Danmark henvisningsret. Det betyder, at kiropraktoren kan henvise til en MR-skanning i det offentlige sygehusvæsen, eller via en sundhedsforsikring. Nogle klinikker har en ultralydsskanner der giver muligheder for visualisering af det bløde væv, fx muskelskader. Alternativt kan denne undersøgelse foretages på hospitalet og/eller private klinikker.

Hvad koster behandling hos en kiropraktor?

Langt de fleste kiropraktorer er tilsluttet overenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og Den Offentlige Sygesikring. Det betyder, at der er tilskud fra det offentlige til samtlige kiropraktiske behandlinger du modtager. Derudover er der tilskud til Sygeforsikringen Danmarks medlemmer (grupperne 1, 2 og 5). Honorarer afhænger af omfanget af konsultationstypen. Du kan læse mere her (se priser)

Læge, fysioterapeut eller kiropraktor?

Nogle patienter er i tvivl om de skal kontakte egen læge, fysioterapeut eller kiropraktor med deres problem. Der er ingen faste regler for hvor det vil være bedst at gå hen. Er man alment påvirket og sygdomspræget vil det altid være bedst at kontakte den praktiserende læge. Mange patienter der har symptomer der er mere isolerede til bevægeapparatet vælger dog at kontakte en kiropraktor direkte, da det også her er muligt at foretage grundig diagnostik, eventuel billeddannende undersøgelse og relevant behandling. I modsætning til kiropraktoren arbejder fysioterapeuten primært på henvisning fra den praktiserende læge og efter dennes anbefaling. Hvilken behandling der kan anbefales den enkelte patient vil derfor altid bero på en konkret vurdering.

Relaterede artikler

Kiropraktor i Aarhus
1 ud af 5 tør ikke gå til kiropraktor

Du skal ikke være nervøs,
når det siger knæk!

Copyright ® Nortvig & Uhrenholt - Kiropraktor i Aarhus