Fortrolighedspolitik

Hvem er vi?
Nortvig & Uhrenholt Kiropraktisk Klinik Aps
Jens Baggesens Vej 88A, 8200 Aarhus N
www.nortviguhrenholt.dk
kontakt@nortviguhrenholt.dk
Telefon: 86181022

Hvorfor har vi en persondatapolitik?
Vi har en fortrolighedspolitik, fordi vi ønsker at sikre, at du kan trygt kan stole på, at vores klinik
foretager den bedst mulige behandling af persondata i overensstemmelse med lovgivningen,
herunder især Persondataforordningen af 25. maj 2018. Vi ønsker derved gennemsigtighed således, at
klinikkens personale, patienter og samarbejdspartnere kan få et klart og tydeligt indtryk af klinikkens
politik og holdning.

Generelle principper for behandling af personoplysninger hos Nortvig & Uhrenholt Kiropraktisk Klinik
Vi overholder følgende principper, når vi behandler dine personoplysninger:
1) vi indsamler kun personoplysninger til specificerede, eksplicitte og legitime formål,
2) vi indsamler ikke personoplysninger ud over, hvad der er nødvendigt for at opfylde
formålene,
3) vi anvender ikke dine personoplysninger til andet end det formål, hvortil de er indsamlet jf.
det heri anførte, eller med dit forudgående samtykke,
4) vi overfører ikke personoplysninger til tredjepart bortset fra som anført heri, eller med dit
forudgående samtykke,
5) vi foretager de nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger der skal til for at
beskytte dine personoplysninger mod hændelig eller ulovlig ødelæggelse eller tab, ændring,
uautoriseret adgang eller videregivelse samt mod andre former for ulovlig behandling,
6) vi bruger/sikrer/gemmer dine personoplysninger jf. lovgivningens regler herom.

Hvornår og hvordan indsamler vi oplysninger om dig?
Vi indsamler oplysninger om dig, når du er tilknyttet klinikken som patient. Dette sker i forbindelse med det sundhedsfaglige arbejde (kiropraktiske arbejde) på klinikken. Hvis du køber en vare i klinikken registreres dette køb på din journal. Vi har en Facebook profil og en Instagram profil hvor du har mulighed for at tilkendegive din mening (fx ”et like”, kommentarer). Denne information registreres på vores respektive konti. Vi indsamler ingen opfølgende eller yderligere oplysninger på
dig.

Hvilken type information indsamles fra dig?
VI indsamler den relevante og nødvendige information fra dig i forbindelse med oprettelsen af din journal og den efterfølgende vedligeholdelse heraf i vores klinik. Det drejer sig om generelle, personlige og til tider følsomme oplysninger. Det er fx navn, cpr-nr., køn, adresse, telefonnummer, email adresse, relevante helbredsoplysninger i særdeleshed vedrørende aktuelle behandlingsforløb.

Hvad er formålet med indsamlingen?
Formålet med vores indsamling af disse oplysninger er, at muliggøre en faglig og professionel
diagnostik og eventuel behandling af dine helbredsproblemer. Indsamlingen sker i overensstemmelse med Sundhedslovens og Persondatalovens forskrifter.

Hvem har adgang til dine oplysninger?
Dine oplysninger opbevares sikkert med back-up, fortroligt og kan ikke tilgås af uvedkommende
personer. Det er vores ansvar, at beskytte dine data og vi videregiver ikke dine oplysninger uden dit udtrykkelige samtykke. Undtagelsen er dog jf. Sundhedslovens regler, hvoraf det fremgår, at vi kan/skal fremsende oplysninger til din egen læge såfremt vores observationer tilskriver dette. I så fald vil du blive orienteret herom.

Hvordan kan du få adgang til og opdatere dine oplysninger?
Du har ret til og mulighed for at få adgang til dine egne data, herunder kopi af din journal. Såfremt du har ønske herom, skal du kontakte vores klinik per e-mail (kontakt@nortviguhrenholt.dk). Derefter vil vi indgå i dialog omkring de præcise ønsker og behov. Dette sker ganske nemt og opfylder lovgivningens krav om dataportabilitet.

Opbevaring og sletning af dine data?
Alle dine oplysninger opbevares sikret hos os og i backup via vores IT-leverandør med hvem der
foreligger en formaliseret samarbejdsaftale. Vi er ansvarlige for, at dine oplysninger
(journaloplysninger) gemmes i mindst 10 år (jf. Sundhedsloven). Efter denne periode er vi forpligtiget til, at slette oplysninger der ikke er relateret til igangværende behandlingsforløb, med mindre dine oplysninger kan have sundhedsmæssig betydning for dig i fremtiden. Er du i tvivl om vi har dine oplysninger liggende og hvor længe, er du velkommen til at kontakte os. Sletning vil når den finder sted være uigenkaldelig fra vores servere og backup.

Tilbagekaldelse af samtykke
En del af vores behandlingsaktiviteter af dine oplysninger kan være baseret på dit samtykke. Såfremt du ønsker, at tilbagekalde dit samtykke er det en mulighed. Kontakt os venligst herom skulle det være noget du overvejer.

Fortrolighed
Dine oplysninger behandles med respekt, professionelt og fortroligt. Det er ikke muligt for
uvedkommende personer, at få adgang til dine oplysninger pga. vores veletablerede IT-sikkerhed.

Indsamling af personoplysninger ved brug af cookies
Vores website indsamler cookies. Se mere under vores cookie-politik.

Udlevering til tredjepart og overførsel af dine oplysninger uden for Europa
Vi sælger ikke dine personoplysninger til og udveksler ikke disse med tredjepart bortset fra hvor der foreligger dit udtrykkelige samtykke (fx en ulykkesforsikring).
Vi overfører ikke dine oplysninger uden for Europa.

Kiropraktor i Aarhus
1 ud af 5 tør ikke gå til kiropraktor

Du skal ikke være nervøs,
når det siger knæk!

Copyright ® Nortvig & Uhrenholt - Kiropraktor i Aarhus