Whiplash – diagnostik og journalføring

Kiropraktor Lars Uhrenholt er førsteforfatter på artiklen ”Systematisk diagnostik og dokumentation ved whiplash” fra Ugeskrift for læger d. 22. maj 2023. Artiklen er relevant for klinikeren på skadestuen og i almen praksis (fx kiropraktoren, den praktiserende læge eller fysioterapeuten) og patienterne. Den giver en grunding gennemgang af whiplashproblematikken og foreslår redskaber til at evaluere graden af tilskadekomst hvilket har stor betydning for hvilken behandling den tilskadekomne skal tilbydes. Artiklen kan læses i sin helhed her.

Kiropraktor Lars Uhrenholt har skrevet et resumé af artiklen til Whiplashforeningen. Resuméet blev introduceret på foreningens facebookside i september 2023 med nedenstående tekst og kan læses her efter aftale med Whiplashforeningen.

”Behandling af patienter med whiplashskader må bero på et godt kendskab til lidelsen og baseres på et grundigt klinisk arbejde, herunder en god sygehistorie, klinisk undersøgelse og diagnostisk evaluering. Da alle whiplashskader er unikke, kræver det en individuel tilgang for at sikre den bedst mulige behandling og derigennem det bedst mulige resultat. Mangelfuld viden om whiplash, utilstrækkelige undersøgelser og journaloptegnelser samt uhensigtsmæssige vurderinger/konklusioner skaber imidlertid dårlige forudsætninger for et godt patientforløb. I virkeligheden kan det virke kontraproduktivt og forsinke iværksættelsen af relevant behandling,” mener Lars Uhrenholt, kiropraktor, ph.d., lektor, Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet Nortvig & Uhrenholt Kiropraktisk Klinik, Aarhus.

Sammen med ortopædkirurg, overlæge, ph.d., klinisk lektor Ole Brink og neurolog, overlæge, dr.med., klinisk lektor Helge Kasch står han bag en publikation i Ugeskrift for Læger d. 22. maj 2023 med titlen ”Systematisk diagnostik og dokumentation ved whiplash”.

Formålet med artiklen i ugeskriftet var ifølge Lars Uhrenholt: ”at give klinikere på skadestuen og i praksissektoren (almen lægepraksis, kiropraktorpraksis og fysioterapien) en status på whiplashområdet og især give dem en række vidensbaserede kliniske redskaber til vurdering og prognosticering af patienter med akutte og kroniske følger efter et whiplashtraume, dvs. en whiplashskade. Dette skulle bidrage til en bredere funderet klinisk diagnostik og sikre journalisering (dokumentation) af kliniske fund og observationer.”

Yderligere resumé

I december 2023 gengav Kiropraktoren (2023, nr.4, vinter, s. 40-41) ligeledes resumé af artiklen med uddrag fra den tidligere skrivelse i Whiplashnyt. I den anledning har Lars Uhrenholt produceret et klinisk redskab til beregning af DWGRAS strata hvilket kan være meget brugbart for klinikeren. Skemaet kan downloades her.

Referencer

Relaterede artikler

Kiropraktor i Aarhus
1 ud af 5 tør ikke gå til kiropraktor

Du skal ikke være nervøs,
når det siger knæk!

Copyright ® Nortvig & Uhrenholt - Kiropraktor i Aarhus