Stratificering/prognosticering ved akut whiplashskade

Jf. The Danish Whiplash Group Risk Assessment Scale (DWGRAS)

I forlængelse af artiklen i Ugeskrift for Læger d. 22. maj 2023 med titlen ”Systematisk diagnostik og dokumentation ved whiplash”, hvor kiropraktor Lars Uhrenholt var førsteforfatter, er der produceret et open-source Excel-ark til udfyldning i praksis.

Skemaet er lavet jf. The Danish Whiplash Group Risk Assessment Scale (DWGRAS), og bidrager med stratificering af patienter med akut whiplashskade baseret på sværhedsgraden af en række symptomer og kliniske fund. Dermed forbedres mulighederne for prognosticering, etablering af optimale individualiserede behandlingsforløb samt skaber referenceværdier for fremtidige statusundersøgelser.

Du kan frit anvende det elektroniske ark herfra.

Det er vigtigt din journal indeholder relevante oplysninger, for eksempel;

 • Grundig sygehistorie (fx ulykken, tidspunkt, symptomer, sværhedsgrad, udbredning, anden sygdom)
 • Registrering af intensiteten af nakkesmerter (0-10 NRS)
 • Registrering af intensiteten af hovedpine (0-10 NRS)
 • Registrering af antal ikke-smertefulde neurologiske symptomer (0-11)
 • Registrering af halshvirvelsøjlens aktive bevægeudslag (6 retninger og total antal grader)
 • Spørgeskemaet Neck Disability Index (NDI)
 • Gruppering og prognose jf. DWGRAS systemet

Whiplash – diagnostik og journalføring

Klinisk undersøgelse af halshvirvelsøjlens bevægeudslag til brug i DWGRAS-skemaet
Kilde: Uhrenholt et al., Ugeskr Læger 2023

Anvendelse af det elektroniske ark

Når du anvender det elektroniske ark, har vi følgende forslag;

 • Du kan med fordel starte med at gemme det under en ny titel (fx patientens navn og dato), da arket er skrivebeskyttet for at sikre du ikke ændrer i skabelonen.
 • Efterfølgende indtastes patientens navn, cpr-nr., dato og dit navn/ID.
 • Du skal dernæst udfylde punkterne 1-3 med de relevante oplysninger. Du kan udfylde dem imens du snakker med og undersøger patienten. Husk der skal indtastes værdier for hvert af punkterne 1-3 for at stratificeringen bliver beregnet korrekt.
 • Arket summerer automatisk/løbende dine registreringer under punkt 4, hvor der efter endt indtastning af oplysningerne sker stratificering jf. den sidste tabel.
 • Slutresultatet er en STRATA værdi mellem 1-7, som du kan anvende til prognosticering.
 • Du kan med fordel vælge at arkivere arket i pdf-format til din journal.

Kilde:

Uhrenholt L, Kasch H, Brink O. Systematisk diagnostik og dokumentation ved whiplash. Ugeskr Læger 2023;185:V12220777.

Online adgang DWGRAS skema: https://nortviguhrenholt.dk/whiplash/dwgras-skema/

Disclaimer: Anvendelse af det elektroniske ark og de deraf beregnede værdier sker uden ansvar for vores klinik. Vi frasiger os ethvert ansvar for eventuelle fejl og mangler.

Copyright ® Nortvig & Uhrenholt - Kiropraktor i Aarhus