Slidgigt i hofteleddet (coxartrose)

Slidgigt i hofteleddet påvirker rigtig mange mennesker før eller siden i livet. Slidgigten kan være ganske diskret uden de store gener, men med tiden medfører sliddet bevægeindskrænkning, stivhed og smerter. De fleste oplever startbesvær, fx om morgenen eller efter at have siddet stille. Ligeledes oplever de fleste en nedsat fysisk belastningsevne, fx nedsat gangdistance og hurtigere til smerter i hoften ved brug.

Hvorfor opstår der slidgigt i hoften?

Hofteleddet bruges hele tiden ifm. vægtbæring og er derfor i risiko for at udvikle slid over tid. Hofteleddene bærer kroppens vægt og er samtidigt ansvarlige for en stor grad af vores mobilitet. Derfor er slid af netop hoftens led et hyppigt problem blandt den midaldrende og ældre befolkningsgruppe. Tidligere traumer til hofteleddet, medfødt hoftedysplasi eller erhvervet impingement øger desuden risikoen for at udvikle slidgigten.

Diagnose af en slidt hofte

Kiropraktoren kan allerede fra sygehistorien få mistanken om slidgigt i hofteleddet. Klinisk kan der foretages en række test der har til formål at understøtte den mistanke. Den endelige diagnose er dog altid baseret på en røntgenundersøgelse.

Røntgenundersøgelse af hofteleddet

På vores klinik i Aarhus kan vi både foretage røntgenundersøgelsen af hofteleddene og den efterfølgende radiologiske vurdering. Det er som regel meget nemt at se om der er slid i hofteleddet, da der vil være mindre brusk samt øvrige tegn på degenerative forandringer i leddet. Røntgenbeskrivelsen sendes altid til den praktiserende læge til orientering.

Forebyggelse af slidgigt

Vi anbefaler altid forebyggelse fysisk aktivitet og træning hvilket vi kan rådgive omkring. I tilfælde af eksisterende slidgigt i hoften er det endnu vigtigere at træne korrekt og modtage eventuel relevant behandling.

Kiropraktorens behandling af en slidt hofte

Kiropraktorerne har vist sig at have en vigtig rolle i netop behandlingen af slidgigt da hoftetræning alene ikke er tilstrækkelig effektiv. Mobilisering og manipulationsbehandling i kombination med vejledt træning har vist sig at være effektiv for nogle patienter til at reducere smerter, øge den fysiske formåen og dermed også livskvaliteten. Nogle patienter har glæde af supplerende GLA:D træning hos fysioterapeuten.

Skal jeg opereres hvis jeg har en slidt hofte?

Ikke nødvendigvist. Det afgørende er hvor svære slidændringer der kan konstateres og hvor invaliderende smerterne er for den enkelte patient. Hvis man er hårdt medtaget og konservative behandlingsforsøg ikke har kunnet lindre smerterne tilstrækkeligt, så bør operation overvejes. Det sker ved en undersøgelse i hoftesektoren på sygehuset.

Kontakt os

Har du spørgsmål til kiropraktoren omkring slidgigt i hoften eller ønsker du at besøge os på klinikken i Århus, så er du meget velkommen til at kontakte os.

Ofte stillede spørgsmål

Få svar på nogle af de mest stillede spørgsmål til slidgigt i hoften i vores klinik.

Hvad er slidgigt i hofteleddet, og hvilke symptomer er typiske?
Slidgigt i hofteleddet er en tilstand, hvor ledbrusken gradvist nedbrydes hvorved der opstår reaktion i den tilstødende knogle og bløddelsstruktur. De hyppigste symptomer i hoften er stivhed, nedsat mobilitet, smerter, og igangsætningsbesvær især efter hvileperioder eller inaktivitet.

Hvad er årsagerne til slidgigt i hoften, og hvilke faktorer øger risikoen?
Slidgigt i hofteleddet kan skyldes aldring og kontinuerlig vægtbæring på leddet. Tidligere skader på leddet, overvægt, gentagne hårde belastinger (fx erhverv eller elitesport), medfødt hoftedysplasi eller erhvervet impingement kan også øge risikoen for slidgigt.

Hvordan stilles diagnosen coxartrose – slidgigt i hoften?
I klinikken mistænkes slidgigt ud fra sygehistorien og den kliniske undersøgelse. Den endelige diagnose bekræftes ved en røntgenundersøgelse, som kan udføres på sygehuset eller hos din kiropraktor med eget røntgenanlæg.

Hvordan kan slidgigt i hoften forebygges, og hvilken betydning har fysisk aktivitet?
Forebyggelse af slidgigt involverer regelmæssig fysisk aktivitet og træning. Selv i tilfælde af eksisterende slidgigt er korrekt træning vigtig for at opretholde mobilitet og styrke. En stærk muskulatur omkring hoften beskytter til en vis grad mod slid i hoften.

Hvordan behandler kiropraktorer en slidt hofte, og hvornår overvejes kirurgi?
Kiropraktorer kan tilbyde behandlinger såsom mobilisering, manipulationsbehandling og vejledning i træning, hvilket kan lindre smerter og forbedre livskvaliteten. Kirurgi overvejes kun, hvis konservative behandlinger ikke har været tilstrækkelige til at lindre smerterne, og slidændringerne er svære. I så fald vil en undersøgelse på sygehuset afgøre hvorvidt en operation er relevant.

Relaterede artikler

Kiropraktor i Aarhus
1 ud af 5 tør ikke gå til kiropraktor

Du skal ikke være nervøs,
når det siger knæk!

Copyright ® Nortvig & Uhrenholt - Kiropraktor i Aarhus