Hypermobilitet – hvad kan kiropraktoren gøre?

Hypermobilitet hentyder til øget (mere end normal) bevægelighed af et eller flere led i kroppen. Hypermobilitetssyndrom er en klinisk diagnose der kræver at flere eller samtlige led i kroppen er hypermobile.

At have enkelte led med øget bevægelighed er ganske normalt. Det kan være medfødt eller erhvervet/adapteret gennem livet. Adaptionen kan for eksempel ske hos visse sportsudøvere – det kan være balletdanseren, der gennem målrettet udstræk og træning lærer at få benet op over hovedet, eller det kan være badmintonspilleren, der har behov for stor skuldermobilitet i sine smash-skud. Enkeltstående eller gentagne sportskader kan ofte føre til hypermobilitet i de påvirkede led.

Generaliseret hypermobilitet kan være medfødt og ’idiopatisk’ dvs. uden kendt underliggende årsag, men det kan også være som følge af visse bindevævssygdomme såsom Ehlers-danlos syndrom og Marfan syndrom, som bør udelukkes.

Diagnose

Hypermobilitetssyndrom kan diagnosticeres klinisk, dvs. uden brug af røntgenbilleder, MR-scanning og lignende parakliniske undersøgelser. I klinikken benytter vi ofte den såkaldte Beighton score, hvor vi tester mobiliteten i fingre, lænd, knæ og albuer der giver en score fra 0-9 point, hvor 5 point eller derover indikerer generaliseret hypermobilitet (gælder for voksne).

Beighton score

Hypermobilitet - hvad kan kiropraktoren gøre?

1) Lillefingeren kan overstrækkes mere end 90 grader (1 point for hver finger)
2) Tommelfingeren kan føres ind til underarmen (1 point for hver finger)
3) Albueled kan overstrækkes mere end 10 grader (1 point for hver arm)
4) Knæled kan overstrækkes mere end 10 grader (1 point for hvert knæ)
5) Du kan med strakte knæ ubesværet sætte håndfladerne i gulvet (1 point)

Man kan også få mistanke om hypermobilitet i sygehistorien. Der findes blandt andet et ”Five-part questionare (5PQ)”, hvor 2 eller mere positive svar indikerer hypermobilitet:

– Nå gulvet foroverbøjet med hænderne.
– Tommelfinger til underarm?
– Underholde venner ved at vride kroppen? Gå i spagat?
– Knæskal af led gentagne gange?
– Oplever du dig overbevægelig i led sammenlignet med venner?

Slutteligt kan man se nærmere på de enkelte led hver for sig. For mange personer med lokal eller generaliseret hypermobilitet vil skuldrene være påvirkede. Derfor er skuldrene også vigtige at undersøge ved mistanke om hypermobilitet.

Hypermobilitet som årsag til skader og smerter?

Hypermobilitet øger risikoen for skader og smerter. Det er der mange studier der tyder på. Her gælder det især skuldre og knæ. Risikoen for skader vil være større i kontaktsport såsom fodbold og håndbold. De skader der er forbundet med hypermobilitet er især forstuvninger, dvs. forstrækninger af ledbånd. Derudover er der øget risiko for at led kan gå helt af led, dette gælder særligt skulderen. Trods den øgede skadesrisiko kan hypermobilitet potentielt være en fordel i visse sportsgrene, som kræver stor ledbevægelighed.

Behandling

Der er ingen konsensus om behandlingen af hypermobilitet. Den primære indikation for at behandle hypermobilitet er hvis der er smerter i og omkring det hypermobile led. Hvis smerterne vurderes at kunne skyldes hypermobilitet, kunne et bud på en behandling være styrketræning, som er kendt for at give stivere sener og øget muskelstyrke. Dette vil på sigt kunne øge stabiliteten omkring leddet og gøre det mere modstandsdygtigt for belastning. Et eksempel på en fremgangsmåde i forhold til styrketræning kunne være i en periode at undgå yderpositionerne og holde sig i midten af bevægeudslaget. Tages skulderen som et eksempel vil styrketræning under 90 graders vinkel væk fra kroppen være mindre belastende, da skulderen er mindre stabil over 90 grader. Hvis man ikke har tidligere erfaring med styrketræning, eller har man historik med at for eksempel skulderen gentagne gange er gået af led, så bør man være varsom med den tunge styrketræning og i stedet starte med at få vejledning hos en sundhedsfaglig person, for eksempel fysioterapeut eller kiropraktor.

Ofte stillede spørgsmål

Få svar på nogle af de mest stillede spørgsmål til hypermobilitet i vores klinik.

Er jeg hypermobil?
Det er muligt for en sundhedsfaglig person, for eksempel din kiropraktor, at foretage en klinisk vurdering for at undersøge om du er hypermobil i et eller flere led.

Er hypermobilitet farligt?
Hypermobilitet er ikke farligt. Det øger imidlertid risikoen for skader og smerter og bør derfor evalueres af en sundhedsfaglig person for at sikre relevante forebyggende tiltag hvis der er behov for det. Nogle gange skyldes hypermobilitet en sygdom hvorfor det er vigtigt at en sundhedsfaglig person er involveret.

Må jeg få kiropraktisk behandling hvis jeg er hypermobil?
Du må gerne modtage kiropraktisk behandling selv om du er konstateret hypermobil. Din kiropraktor vil tage de nødvendige forholdsregler og sikre at den behandling du modtager er relevant og sikker.

Er min skulder gået af led?
Er skulderen gået af led vil der som regel være svære smerter i skulderområdet og nedsat bevægelighed. Ved mistanke bør der foretages røntgen og efterfølgende skal skulderen reponeres/sættes på plads, hvilket helst skal ske på skadestuen.

Kan jeg vokse fra min hypermobilitet?
Som regel bliver alle kroppens led mere stive med alderen, hvilket selvfølgelig også gælder for personer der er hypermobile. Man kan dog ikke vokse fra en egentlig hypermobilitet.

Kiropraktor i Aarhus
1 ud af 5 tør ikke gå til kiropraktor

Du skal ikke være nervøs,
når det siger knæk!

Copyright ® Nortvig & Uhrenholt - Kiropraktor i Aarhus