Alternativer til opioider for akutte nakke- og lændesmerter – kiropraktoren kan have en vigtig rolle

Akutte nakke- og lændesmerter et udbredt sundhedsmæssigt- og socioøkonomisk problem nationalt og globalt set. Rygsmerter er en af de hyppigste årsager til at læger udskriver en recept på opioider. Disse præparater er enten naturlige eller syntetisk påvirkede og/eller fremstillede (fx morfin, kodein, oxycodon og tramadol). Imidlertid sætter en artikel publiceret i 2023 i the Lancet spørgsmålstegn ved denne praksis. Artiklen viser nemlig at opioidbehandling til akutte nakke- eller lændesmerter ikke har bedre effekt end placebo. Der er derfor behov for at revidere sundhedsvæsenets behandlingstilgang til disse tilstande.
Opioider

Problemerne med opioider

Brugen af opioider er forbundet d meen vis risiko for bivirkninger og derudover er lægemidlerne stærkt vanedannende hvilket medfører risiko for afhængighed. Som følge heraf kan der opstå et længerevarende, ofte stigende, misbrug af medicin med store fysiske og psykiske helbredsmæssige konsekvenser. Brugen af opioider bør derfor begrænses så vidt muligt, og især ved tilstande hvor effekten ikke entydigt opvejer risikoen for negative følgevirkninger.

Behandlingen af smerter i bevægeapparatet

Behandlingen af akutte nakke- og lændesmerter bør indebære information om den ofte gode prognose og vejledning i forebyggende tiltag såsom god ergonomi. Der vil ofte være behov for øvelser og træning (eventuelt under vejledning) og der kan være behov for manuelle behandlingstiltag. Den egentlige behandling varetages oftest af fysioterapeuter og kiropraktorer. Der findes en flere nationale og internationale retningslinjer og anbefalinger for disse typer behandlingsforløb.

Kan konservativ behandling reducere behovet for opioider?

Et studie fra 2019 publiceret i BMJ open, et anerkendt videnskabeligt tidsskrift, undersøgte, hvordan valg af sundhedsperson ved starten af et behandlingsforløb påvirker brugen af smertestillende medicin (opioider) hos patienter med nyopståede lændesmerter. Resultaterne viste, at patienter, der først behandles konservativt af kiropraktorer eller fysioterapeuter, har markant lavere risiko for både kortvarig og langvarig brug af opioider sammenlignet med dem, der først tilses af alment praktiserende læger.

Kiropraktorens position

Kiropraktorer er autoriserede specialister inden for muskuloskeletale problemer og fokuserer på at diagnosticere og behandle problemer blandt andet i rygsøjlen. En af fordelene ved kiropraktisk behandling er dens fokus på at identificere og behandle årsagen til smerterne snarere end blot at dulme symptomerne. Dette står i kontrast til opioidbehandling, der ofte kun maskerer smerterne midlertidigt uden at adressere den underliggende årsag. Kiropraktorens indsats baseres på en behandlingsplan, der ikke kun lindrer smerter, men også søger at forebygge tilbagefald.

Kiropraktisk behandling er et sikkert alternativ

Ved at iværksætte kiropraktisk behandling undgår patienten fuldstændigt de potentielle risici og bivirkninger, der er forbundet med opioider, hvilket gør det til en meget sikrere behandlingsmodel for smerter i nakken og ryggen. Dette er særligt relevant i lyset af den stigende bekymring for, at vi i Danmark udvikler en opioidepidemi i stil med den der har udfoldet sig i USA gennem de seneste mange år. Der er et stor behov for at finde sunde og sikre løsninger hvor brugen af tværfaglige tiltag, uden farlige medicinske præparater, sættes i fokus.

Kiropraktoren rolle

Kiropraktorens rolle som en central aktør i diagnostik og behandling af nakke- og lændesmerter kan med fordel anerkendes og integreres i bredere sundhedsstrategier for at sikre optimale behandlingsforløb for patienterne og samtidigt reducere brugen af potentielt vanedannende smertestillende midler som opioider.

WHO’s seneste anbefalinger til behandling af kroniske lænderygsmerter

I den nye rapport fra december 2023 fra World Health Organization (WHO) vedrørende ikke-kirurgisk behandling af kroniske lænderygsmerter anbefales følgende behandlingsindsatser;

 • undervisningsprogrammer der understøtter viden og selvhjælpsstrategier,
 • øvelser og træningsprogrammer,
 • nogle behandlingstilbud, så som manipulationsbehandling af ryggen og massage,
 • psykologiske behandlingstilbud, såsom kognitiv adfærdsterapi, og
 • medicin, fx ikke-steroid antiinflammatorisk medicin (NSAID).

WHO anbefaler desuden imod brugen af;

 • lændestøtter og bælter,
 • nogle behandlingstilbud, såsom traktion (dvs. træk af en del af kroppen), og
 • nogle medicinske præparater, såsom opioide smertestillende, da de kan være associeret med overdosis og afhængighed.

Konklusioner

 • Opioider medfører risiko for alvorlige bivirkninger og afhængighed og da de ikke er effektive for nakke- og lænderygsmerter og bør brugen så vidt muligt undgås.
 • Konservative behandlingsstrategier for kroniske lænderyg- og nakkesmerter minimerer risikoen for at modtage opioder.
 • De praktiserende læger, kiropraktorer og fysioterapeuter bør tilbyde mere strukturerede tværfaglige behandlingsforløb for kroniske nakke- og lænderygsmerter.
 • Kiropraktoren har en vigtig rolle ift. diagnostik, behandling, undervisning og vejledning.

Referencer

Ofte stillede spørgsmål

Få svar på nogle af de mest stillede spørgsmål til lændesmerter i vores klinik.

Hvorfor er opioider ofte ordineret til behandling af akutte nakke- og lændesmerter?
Opioider som morfin er ofte ordineret for nakke- og lændesmerter, men et studie i The Lancet fra 2023 viser, at de ikke er mere effektive end placebo for disse smerter.

Hvilke risici er forbundet med brugen af opioider til behandling af nakke- og lændesmerter?
Brugen af opioider indebærer risiko for en række bivirkninger, og lægemidlerne er stærkt vanedannende, hvilket øger risikoen for afhængighed.

Virker opioider såsom morfin på lændesmerter?
Nej. Opioider viser sig ikke at have bedre virkning på akutte lænde- og nakkesmerter end placebo.

Hvordan behandles akutte nakke- og lændesmerter?
Behandlingen bør omfatte information om god prognose, forebyggende tiltag som ergonomi og øvelser samt mulig manuel behandling udført for eksempel af en kiropraktor. Der findes nationale retningslinjer til denne slags behandling.

WHO’s rapport vedrørende behandling af kroniske lænderygsmerter
WHO’s rapport fra december 2023 anbefaler konservative tiltag, herunder undervisning og vejledning, træning, manipulationsbehandling og massage, kognitiv adfærdsterapi og ikke-steroide antiinflammatoriske præparater til behandling af kroniske lænderygsmerter.

Hvad er kiropraktorens tilgang til akutte lænde- og nakkesmerter?
Kiropraktisk behandling fokuserer på at identificere og behandle årsagen til smerterne. Dette gøres igennem individuelle behandlingsplaner, der indebærer information, øvelser, træning og manuel behandling.

Kiropraktor i Aarhus
1 ud af 5 tør ikke gå til kiropraktor

Du skal ikke være nervøs,
når det siger knæk!

Copyright ® Nortvig & Uhrenholt - Kiropraktor i Aarhus