Forskning i whiplashskader

Der forskes meget og bredt i whiplashområdet både i Danmark og internationalt. En af klinikkens kiropraktorer Lars Uhrenholt, har forsket og undervist i dette emne i mange år og har publiceret en del artikler om emnet, herunder en ph.d. afhandling i 2007 fra Aarhus Universitet. Han var desuden inviteret foredragsholder til Folketingets Sundhedsudvalgs høring om piskesmæld og kroniske smerter i 2014. Senest har Lars i 2023 været førsteforfatter på en artikel i Ugeskrift for Læger vedrørende klinisk undersøgelse og dokumentation af whiplashskader. Du kan læse om artiklen i vores blog. Han arbejder forsat som lektor i en deltidsstilling på Aarhus Universitet hvor han primært forsker i trafikmedicin.

Forskningsområder

Der er blevet foretaget mange undersøgelser af årsagerne til whiplashskaderne gennem de sidste ca. 50 år. De har især været foretaget af ingeniører med særlige uddannelser indenfor traumemekanik. Man har benyttet crashtest af biler under forskellige forhold, test af crashtestdukker, undersøgelser af frivillige personer ved lavhastighedskollisioner og i de senere år har man anvendt computerberegnede modeller. Indenfor den kliniske forskning har der gennem de seneste 20 år været et stigende fokus på bio-psyko-sociale forhold i relation til whiplashskader. Der betyder, at der forskes i biologiske forhold, så som nervesystemets hypersensitivitet (overfølsomhed), ligamentskader, mikroskopiske skader, MR-skanningsfund etc. Desuden undersøger man betydningen af psyko-sociale forhold i forhold symptomerne og prognosen, herunder udviklingen af kognitive udfordringer, stress reaktion, angst etc.

Formålet med forskningen

Formålet med en del af forskningen er at kunne forebygge skaderne. For eksempel har man udviklet aktive hovedstøtter til bilerne hvilket reducerer risikoen for en whiplashskade. Desuden skabes der gennem forskningen ny viden der forbedrer vores muligheder for at forstå skadernes opståen og udvikling. Derved bliver vi i stand til at tilbyde den bedst mulige behandling til den enkelte patient. Den nyeste viden publiceres i videnskabelige tidsskrifter og lærebøger således, at klinikerne bliver i stand til at implementere den hurtigst muligt i praksis.

Lars Uhrenholts forskning på Aarhus Universitet

Her kan du se hvilke artikler Lars Uhrenholt har publiceret gennem årene: Forskningsprofil på Aarhus Universitet

Relaterede artikler

Copyright ® Nortvig & Uhrenholt - Kiropraktor i Aarhus