Spondylolistese

Spondylolistese kommer af spondylos (:rygsøjle) og listese (:glidning) og betyder derfor en fremadglidning af en ryghvirvel. Oftest skyldes fremadglidningen en skade på rygsøjlens nederste del og sker da oftest hos yngre personer. Nogle patienter med rygsmerter er ikke klar over at de har en spondylolistese.

Hvordan opstår en spondylolistese?

Hos mange patienter opstår fremadglidningen som følge af et mindre brud i rygsøjlen. Oftest sker det hos en ung person, fx en gymnast, der udsættes for et hårdt stød eller vrid. Nogle opstår som følge af træthedsbrud efter mange mikrotraumer. Disse traumer kan medføre, at der opstår et lille brud på rygsøjlen (defekt i pars interarticularis også kaldet spondylolyse) hvorved hvirvlen kan glide fremad. Hos ældre patienter ses spondylolistese ofte uden spondylolyse, dvs. uden brud. Hos disse patienter skyldes fremadglidningen oftere slitage i rygsøjlen. Der findes også en række sygdomme og/eller erhvervede tilstande der kan medføre en spondylolistese.

Hvilke symptomer giver spondylolistese?

De hyppigste symptomer på spondylolistese i ryggen er smerter, stivhed og træthed i ryggen. Generne opstår ofte hos unge mennesker uden kendt årsag, og/eller som akut debut efter et traume. Smerterne kan være vedvarende, lokaliserede i ryggen og muligvist medføre udstrålende smerter til benene. Nogle patienter oplever tilbagevendende rygsmerter gennem en længere periode. Oftest er der smerteprovokation ved fysisk aktivitet, især bevægelser der involverer rotation og hyperekstension af ryggen.

Hvordan diagnosticeres spondylolistese?

For den erfarne kliniker er det ofte muligt at få mistanken baseret på sygehistorien og den kliniske undersøgelse. En røntgenundersøgelse af rygsøjlen er imidlertid det bedste redskab til at vise spondylolistesen og graden heraf.  Det er en undersøgelse som alle kiropraktorer er uddannet til at foretage. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at supplere med en MR-skanning af rygsøjlen.

Grader af fremadglidning

Vi beskriver fremadglidningen af en bestemt hvirvel i forhold den underliggende hvirvel. Der anvendes et klassifikationssystem (Meyerdings klassifikation) der differentierer mellem grad I-V; grad I <25%, grad II 25%-<50%, grad III 50%-<75%, grad IV 75-<100%, og grad V >100%. Graden af spondylolistese er ikke sikkert associeret med sværhedsgraden af de symptomer som patient har. Ikke desto mindre er det vigtigt, at vide hvor stor fremadglidningen er. Det giver ligeledes et sammenligningsgrundlag til eventuelle fremtidige undersøgelser.

Spondylolistese

Behandling af spondylolistese

Behandlingen har til formål at lindre smerterne og øge den fysiske belastningsevne. Afhængig af sygehistorien, fx akutte versus kroniske smerter, vil indsatsen variere. Formålet er dog altid, at sikre at patientens mobilitet bevares (eller forbedres), at der vejledes ift. aflastning og daglige aktiviteter samt, at der sikres regelmæssig træning. Den kiropraktiske behandling er målrettet på at optimere leddenes bevægelighed i rygsøjlen, reducere muskelspændinger og derved give smertelindring. Vi benytter særlige teknikker der er tilpasset netop spondylolistesen. Selv patienter med svære fremadglidninger kan derfor have glæde af kiropraktisk behandling. I tilfælde af svære smerter eller manglende effekt på konservativ behandling kan et kirurgisk indgreb komme på tale.

Kiropraktisk udredning

Hvis du har spørgsmål vedrørende spondylolistese er du velkommen til at kontakte klinikken. Du er også velkommen til at booke en tid til undersøgelse hos kiropraktoren.

Relaterede artikler

Kiropraktor i Aarhus
1 ud af 5 tør ikke gå til kiropraktor

Du skal ikke være nervøs,
når det siger knæk!

Copyright ® Nortvig & Uhrenholt - Kiropraktor i Aarhus