Ketsjersport

Der er ca. 60.000 medlemmer i Dansk Tennis Forbund og 90.000 medlemmer i Badminton Danmark. Dertil kommer de mange tusinde der spiller anden form for ketsjersport, for eksempel padel og squash. Gennem de senere årtier er der kommet flere faciliteter, herunder indendørsbaner, således at ketsjersport efterhånden kan betragtes som helårssport. Ketsjersport sætter pulsen i vejret og stimulerer vores kredsløb og generelle fysik og har en lang række sundhedsmæssige fordele. Sportsgrenene kan dyrkes til langt op i alderen. Heldigvis er risikoen for alvorlige skader minimal.

Typiske skader i forbindelse med ketsjersport

De akutte skader er ofte lokaliseret i over- eller underekstremiteterne. I overekstremiteterne  er der ofte tale om overbelastning af skuldre, albuer eller håndled. Når der er skade i underekstremiteterne skyldes det som regel forvridninger i knæet eller fodleddet. Desuden er der en del der pådrager sig vridskader i ryggen og/eller faldskader. Da der meget sjældent er kontakt til en modstander vil risikoen for alvorlige skader være minimal. Dog hænder det at der opstår alvorlige ledskred og/eller frakturer. En meget høj træningsintensitet over kort tid kan også medføre akutte smertetilstande i muskler, sener og led som følge af overbelastning. Kroniske skader optræder også hvilket ofte ses som længerevarende ryggener, smerter i ryggen, knæ og skuldre. Nogle gange er der tale om en betændelsestilstand, for eksempel tennisalbue. Andre skyldes følgetilstande efter akutte skader, se for eksempel skuldersmerter.

Undersøgelse og diagnose

En optimal behandling forudsætter en præcis diagnose. Uanset hvad så anbefaler vi altid en tidlig undersøgelse og evaluering af den pågældende skade. Desto tidligere en skade diagnosticeres desto bedre mulighed har vi for at tilbyde den optimale vejledning og behandling. Dette vil øge mulighederne for en bedre og hurtigere heling. Dette gælder for alle typer skader og på alle niveauer, dvs. motionist til elite.

Behandling i akutfasen

I akutfasen anvendes princippet om POLICE (tidligere RICE). Det står for Protection (beskyttelse), Optimal Loading (optimal belastning), Ice (is), Compression (kompression) og Elevation (løft).

Dette princip bør altid benyttes ved den akutte håndtering af en skade. Behandlingen i akutfasen består primært af hurtig smertelindring (kortsigtet plan) og begrænsning af skadens omfang. Den kiropraktiske behandling inkluderer udover vejledning og praktiske emner ofte en række elementer af manuelle teknikker, bløddelsbehandling, muskelenergiteknikker og taping.

Behandling af kroniske skader

Skulle du være uheldig at udvikle en kronisk skade så bør du få den undersøgt uanset hos din læge eller kiropraktor. Meget ofte vil kiropraktisk behandling kunne bidrage til en bedring i tilstanden, herunder øget belastningsevne og øget livskvalitet. Dette er naturligvis meget afhængig af skadens karakter. Vi anbefaler altid en konsultation mhp. vurdering af tilstanden. Det vil afgøre om vi vil kunne bidrage med relevant behandling.

Optimering af performance

Dit spil bliver alt andet lige bedre hvis du er stærk og smidig i din kropsstamme og overkrop. Den kiropraktiske vejledning og eventuelle forebyggende/vedligeholdende behandling kan bidrage til en forbedret præstation/performance hos mange udøvere på alle niveauer. På motionistniveauet er mange udfordret af en mindre god teknik og manglende opvarmning/nedtrapning ifm. træningen. På eliteniveauet er udfordringerne ofte den høje træningsmængde og træningsintensitet, manglende restitution og effekt af tidligere skader og/eller manglende fokuserede træningsindsatser, for eksempel skulderstabilitet. Du er altid velkommen til at kontakte os hvis du tænker det kunne være aktuelt for dig.

Har du brug for hjælp?

Hvis du har en skade eller gerne vil undersøges og/eller behandles, så er du velkommen til at kontakte os på klinikken på 86181022 eller sendes en mail via vores kontaktside.

Relaterede artikler

Copyright ® Nortvig & Uhrenholt - Kiropraktor i Aarhus