Golfskader

Der er omkring 150.000 aktive medlemmer i de danske golfklubber. Golf spilles på mange forskellige niveauer, hvor langt størstedelen er fritids-/motionspræget. Flere undersøgelser har vist, at golf medfører en lang række sundhedsmæssige fordele, herunder forbedret kondital, mindsket fedtmasse og vægttab. Derudover følger de psykiske og sociale fordele ved at bruge timer på golftræningen og den regelmæssige runde. Stort set alle aldre kan spille golf og risikoen for skader er meget beskeden.

Typiske golfskader

Golfspillere får dog ofte ryggener hvilket ofte skyldes en kombination af gentagne ensidige rotationsbevægelser og manglende styrke og smidighed i kropsstammen. En egentlig akut rygskade kan opstå som et hold i ryggen under spil eller træning.  En meget høj træningsintensitet over kort tid kan også medføre smertetilstande i muskler, sener og led som følge af overbelastning. Nogle gange fører det til en akut skade og/eller et længerevarende problem. De kroniske problemer der ofte ses i forbindelse med golf er udover smerter i lænden også hyppigt gener og smerter i ryggen, nakken, knæ, albuer og håndled. Meget ofte vil de bære præg af en irritations-/betændelsestilstand, for eksempel golfalbue.

Undersøgelse og diagnose

En optimal behandling forudsætter at der stilles en præcis diagnose. Uanset hvad så anbefaler vi altid en tidlig undersøgelse og evaluering af den pågældende skade. Desto tidligere en skade diagnosticeres desto bedre mulighed har vi for at tilbyde den optimale vejledning og behandling. Dette vil øge mulighederne for en bedre og hurtigere heling. Dette gælder for alle typer skader og på alle niveauer, dvs. motionist til elite.

Behandling i akutfasen

I akutfasen anvendes princippet om POLICE (tidligere RICE). Det står for Protection (beskyttelse), Optimal Loading (optimal belastning), Ice (is), Compression (kompression) og Elevation (løft).

Som golfspiller er der dog ikke så tit behov for den akutte håndtering af en skade da de fleste skader skyldes længerevarende problemer og overbelastninger. Behandlingen består derfor primært af hurtig smertelindring (kortsigtet), men måske endnu vigtigere en langsigtet indsats mhp. forebyggelse af tilbagefald. Derfor vil der ofte blive talt om tilbagevenden til normalt træningsniveau og hvad dette inkluderer, samt forslag til fokuseret træning der forebygger tilbagefald. Den kiropraktiske behandling inkluderer udover vejledning og praktiske emner ofte en række elementer af manuelle teknikker, bløddelsbehandling, muskelenergiteknikker og taping.

Kroniske golfskader

Skulle du være uheldig at udvikle en kronisk skade, så vil det være relevant at få den undersøgt uanset om den kan tilskrives golf eller ej. Meget ofte vil kiropraktisk behandling kunne bidrage til en bedring i tilstanden, herunder øget belastningsevne og øget livskvalitet. Dette er naturligvis meget afhængig af skadens karakter. Vi anbefaler altid en konsultation mhp. vurdering af tilstanden. Det vil afgøre om vi vil kunne bidrage med relevant behandling.

Optimering af performance

Dit golfspil bliver alt andet lige bedre hvis du er stærk og smidig i din kropsstamme og overkrop. Den kiropraktiske vejledning og eventuelle forebyggende/vedligeholdende behandling kan bidrage til en forbedret golfoplevelse og en forbedret præstation/performance hos mange golfspillere. Et mere frit og ubesværet sving, en mere stabil rotation og reproducerbarhed i dine bevægelser vil både kunne forbedre din score og reducere risikoen for skader.

Har du brug for hjælp?

Hvis du har en golfskade eller gerne vil undersøges og/eller behandles, så er du velkommen til at kontakte os på klinikken på 86181022 eller sendes en mail via vores kontaktside.

Relaterede artikler

Copyright ® Nortvig & Uhrenholt - Kiropraktor i Aarhus