Håndbold og fodbold

Der er omkring 330.000 aktive medlemmer i Dansk Boldspil-Union og 105.000 i Dansk Håndbold Forbund. Fodbold og håndbold er dermed de mest populære holdsportsgrene med bold i Danmark og har stærke rødder i foreningsidrætten i hele landet. Begge sportsgrene er kendetegnet ved at de har stor værdi for vores almene sundhed. De forebygger overvægt, stimulerer kredsløbet og forebygger en række livsstilssygdomme, og har en stor indvirkning på vores trivsel og mentale sundhed. Idet både håndbold og foldbold er kontaktsport så er der imidlertid en øget risiko for at komme til skade på et tidspunkt. Risikoen for alvorlige skader er dog minimal.

Typiske skader i forbindelse med håndbold og foldbold

Den hyppigste akutte skade er en forstuvning af et led, hvor der nogle gange ligeledes kan være en skade på et tilhørende ledbånd. I håndbold er det både skader i over- og underekstremiteterne, imens de fleste ledskader hos fodboldsspillere af gode grunde påvirker anklerne. Mere alvorlige skader sker i begge sportsgrene og involverer da oftest mere alvorlige ledskred med ledbåndsskader, skader på menisk og frakturer. Disse skader skal altid håndteres straks med lægefaglig vurdering og behandling. Vrid- og faldskader med efterfølgende smerter i ryggen er ret hyppige, men er sjældent alvorlige. En meget høj træningsintensitet over kort tid kan også medføre akutte smertetilstande i muskler, sener og led, som følge af overbelastning, selv uden kontakt til en modstander eller andet traume. Kroniske skader optræder også hvilket ofte ses som længerevarende ryggener, smerter i ryggen, fodled, knæ, lyske (hofte) og skuldre. Ganske ofte er der tale om overbelastning eller fejlbelastning gennem længere tid. Andre gange skyldes det følgetilstande efter gamle skader eller ubehandlede problemer i bevægeapparatet.

Undersøgelse og diagnose

En optimal behandling forudsætter at der er stillet en præcis diagnose. Uanset hvad så anbefaler vi altid en tidlig undersøgelse og evaluering af den pågældende skade. Desto tidligere en skade diagnosticeres desto bedre mulighed har vi for at tilbyde den optimale vejledning og behandling. Dette vil øge mulighederne for en bedre og hurtigere heling. Dette gælder for alle typer skader og på alle niveauer, dvs. motionist til elite.

Behandling i akutfasen

I akutfasen anvendes princippet om POLICE (tidligere RICE). Det står for Protection (beskyttelse), Optimal Loading (optimal belastning), Ice (is), Compression (kompression) og Elevation (løft).

Dette princip bør altid benyttes ved den akutte håndtering af en skade. Behandlingen i akutfasen består primært af hurtig smertelindring (kortsigtet plan) og begrænsning af skadens omfang. Den kiropraktiske behandling inkluderer udover vejledning og praktiske emner ofte en række elementer af manuelle teknikker, bløddelsbehandling, muskelenergiteknikker og taping.

Behandling af kroniske skader

Skulle du være uheldig at udvikle en kronisk skade så bør du få den undersøgt uanset hos din læge eller kiropraktor. Meget ofte vil kiropraktisk behandling kunne bidrage til en bedring i tilstanden, herunder øget belastningsevne og øget livskvalitet. Dette er naturligvis meget afhængig af skadens karakter. Vi anbefaler altid en konsultation mhp. vurdering af tilstanden. Det vil afgøre om vi vil kunne bidrage med relevant behandling. Meget ofte indgår vi i et tværfagligt behandlingsforløb når der er tale om skader hos håndbold- og fodboldspillere. Det skyldes, at en del af skaderne kan være komplekse og at der ofte er behov for længerevarende superviseret træning og vejlending.

Har du brug for hjælp?

Hvis du har en skade eller gerne vil undersøges og/eller behandles, så er du velkommen til at kontakte os på klinikken på 86181022 eller sendes en mail via vores kontaktside.

Relaterede artikler

Copyright ® Nortvig & Uhrenholt - Kiropraktor i Aarhus