Tennisalbuen og golfalbuen

Smerter og føleforstyrrelser i og omkring albuen kan skyldes overbelastning af muskelsenerne der fæster ved albuen. Længerevarende overbelastninger og/eller pludselige overbelastninger kan medføre en lokaliseret betændelsestilstand i senerne der medfører smerter og nedsat fysisk belastningsevne. Tilstanden er derfor associeret med funktionsrelaterede smerter i albuen og underarmen. Med den rette indsats på et tidligt tidspunkt vil det ofte være muligt at give en effektiv behandling af problemet. Der findes to veldefinerede tilstande i albuen; tennisalbuen og golfalbuen.

Hvor sidder problemet ved en tennisalbue?

Hvis der er tale om en klassisk tennisalbue, så vil smerterne mærkes på ydersiden og bagsiden af underarmen og omkring albuens yderside. Senerne der er overbelastet er placeret i disse områder. De fæster på det fælles ekstensorfæste lokaliseret på et knoglefremspring på den nederste del af overarmens yderside (den laterale epikondyl). På latin kaldes tennisalbuen for epikondylitis lateralis eller lateral epikondylit.

Hvor sidder problemet ved en golfalbue?

Hvis der er tale om en klassisk golfalbue, så vil smerterne mærkes på indersiden af underarmen og omkring albuens inderside. Senerne der er overbelastet er placeret i disse områder. De fæster på det fælles fleksorfæste lokaliseret på et knoglefremspring på den nederste del af overarmens inderside (den mediale epikondyl). På latin kaldes tennisalbuen for epikondylitis medialis eller medial epikondylit.

Hvordan behandles tennisalbuen og golfalbuen?

Behandlingen af gener og smerter i albuen afhænger altid af den præcise årsag til symptomerne. Hvis der er tale om en tennisalbue eller golfalbue vil behandlingen minde meget om hinanden. De fleste kan behandles effektivt med konservativ behandling, for eksempel kiropraktik, der inkluderer manuelle teknikker, massage og udspænding, vejledning i hjemmeøvelser og træning, eventuel taping og medicinering (via egen læge). Da risikoen for tilbagefald er ret stor vil en del patienter have behov for fortsat hjemmetræning i en længere periode efter at symptomerne er forsvundet. I nogle tilfælde kan det blive nødvendigt med medicinsk behandling eller blokadebehandling med kortikosteroider, og i sjældne tilfælde kan det være nødvendigt med en operation.

Hvad skal jeg gøre?

Har du problemer med gener og smerter i albuen er du velkommen til at kontakte os på vores klinik i Aarhus på telefon 8618100.

Relaterede artikler

Kiropraktor i Aarhus
1 ud af 5 tør ikke gå til kiropraktor

Du skal ikke være nervøs,
når det siger knæk!

Copyright ® Nortvig & Uhrenholt - Kiropraktor i Aarhus