Gener og smerter i hånden og håndleddet

Lokaliserede smerter og gener i hånden og håndleddet sker hyppigt som følge af overbelastning, forvridning eller forstuvning af lokale strukturer. Langt de fleste af disse er kortvarige og kommer sig meget hurtigt uden mén. Nogle gange er symptomerne mere udtalte og/eller vedvarende og i disse tilfælde er er vigtigt at få undersøgt problemet. Det kan du vælge at gøre hos din praktiserende læge eller din kiropraktor.

Årsager til gener og smerter hånd og håndled

Akutte skader efter kontaktsport, fald og lignende er meget hyppige og årsagen til symptomerne er oftest ganske klare. Ved akutte skader bør du altid konsultere skadestuen, din egen læge eller kiropraktoren. Ved længerevarende symptomer er en af de hyppigste årsager overbelastning, for eksempel som følge af langvarigt og monotont arbejde ved en computer eller i industrien. Meget ofte er det en kombination af mange forskellige faktorer der medfører at symptomerne begynder. Nogle gange beskrives det under betegnelsen ”musearm”. Musearmen henviser til overbelastning af armen, albuen og hånden/håndleddet på grund af arbejdet med en mus foran computeren. En anden længerevarende lidelse er carpal tunnel syndrom der skyldes afklemning af nerver og blodkar i en lille passage i håndleddet.

Behandling generelt

Akutte skader skal altid behandles hurtigst muligt således at skaden kan begrænses og en hurtig opheling kan sikres. Ved akutte skader bør du altid konsultere skadestuen, din egen læge eller kiropraktoren. Behandlingen er som altid afhængig af den konkrete diagnose. Hvis der er tale om overbelastning vil der altid indgå vejledning og rådgivning om ergonomiske tiltag. Desuden vil der ofte være behov for manipulationsbehandling, supplerende bløddelsbehandling (massage) samt træning. Patientens egen aktive indsats er meget vigtig jf. den vejledning der gives. Det kan dreje sig om korrektion af arbejdsholdningen og struktureret udøvelse af træningsprogram. En afventende passiv holdning løser sjældent denne type problem og desværre går der ofte for lang tid før relevant behandling bliver iværksat.

Hvad skal jeg gøre?

Har du problemer med gener og smerter i armene er du velkommen til at kontakte os på vores klinik i Aarhus på telefon 8618100.

Relaterede artikler

Kiropraktor i Aarhus
1 ud af 5 tør ikke gå til kiropraktor

Du skal ikke være nervøs,
når det siger knæk!

Copyright ® Nortvig & Uhrenholt - Kiropraktor i Aarhus