Bækkenløsning

Bækkenløsning er en meget sjælden tilstand og oftest hos gravide når den ses. Til trods for at mange kvinder under deres graviditet udvikler lænderyg- og bækkensmerter, så er der oftest tale om smerter fra andre årsager end en egentlig bækkenløsning. Det er derfor vigtigt at blive undersøgt hos din praktiserende læge eller din kiropraktor, for at sikre at diagnosen er korrekt. Er der alligevel tale om bækkenløsning vil det oftest være muligt at tilbyde relevant behandling og vejledning.

Hvad er bækkenløsning?

Det vides ikke med sikkerhed hvad der forårsager de smerter der optræder i forbindelse med bækkenløsning. Det sker, som nævnt, oftest i relation til graviditeten. Debut er ofte i det første trimester og tilskrives af nogle de hormonelle forandringer der sker under graviditeten. Det er dog ikke endegyldigt dokumenteret. Klinisk er der dog forskel på smerter som følge af ledlåsning og muskelspænding, hvilket betyder det oftest er muligt at differentiere mellem tilstandene. Bækkenløsning medfører smerter omkring de to sacroiliacaled og symfysen fortil ved skambenet. Smerten kan trække ned i benene (oftest baglårene). Der vil være nedsat fysisk belastningsevne, besvær med vægtbæring, stand og gang.

Hvordan stilles diagnose bækkenløsning?

Klinisk vil vi udføre en række test for at vurdere, om der er tale om bækkenløsning eller anden årsag. Oftest vil det ved bækkenløsning være muligt at reproducere smerterne ved en række specifikke kliniske test. Der findes flere underopdelinger af bækkenløsning, således at vi kan opdele efter hvilke led der er involveret; klassisk bækkenløsning (involverer begge sacroiliacaled og symfysen), symfysiolyse (involverer kun symfysen fortil), en-sidigt SI-syndrom (involverer blot et sacroiliacaled) og dobbelt-sidigt SI-syndrom (involverer begge sacroiliacaled). Ofte vil der i de to sidste ikke være tale om egentlig bækkenløsning men derimod mere normale biomekaniske låsninger, der også hyppigt optræder hos gravide.

Behandling af bækkenløsning

Ved en klinisk diagnose af symfysiolyse vil behandlingen være fokuseret på smertelindring, aflastning af overbelastede led og muskler samt rehabilitering af funktionsevnen. Da de fleste tilfælde af bækkenløsning er relateret til graviditetsperioden, vil problemet i de fleste tilfælde løses i løbet af månederne efter overstået fødsel. Desværre vil nogle kvinder have længerevarende gener i forlængelse af gradviditetsrelateret bækkenløsning. Hvis bækkenløsning er konstateret uden relation til graviditet, er behandlingsforløbet ofte mere udfordret. Der vil i så fald skulle etableres en bred behandlingsstrategi bestående af ledbehandling, bløddelsbehandling, vejledning om øvelser og ergonomiske tiltag. Dette vil oftest involverer tværfaglige behandlingsforløb.

Hvad skal jeg gøre nu?

Har du problemer med smerter i eller omkring bækkenet så er du velkommen til at kontakte os på vores klinik i Aarhus på telefon 8618100.

Relaterede artikler

Kiropraktor i Aarhus
1 ud af 5 tør ikke gå til kiropraktor

Du skal ikke være nervøs,
når det siger knæk!

Copyright ® Nortvig & Uhrenholt - Kiropraktor i Aarhus