Gener og smerter i knæene

Knæsmerter kan være lokaliseret mange forskellige steder i og omkring knæet, og nogle gange påvirkes begge knæ samtidigt. Der findes en række tilstande hvor knæsmerterne kan relateres til alderen af patienten, hvilket ofte kan bruges i den diagnostiske udredning. Nogle knæsmerter er forbigående og kortvarige og kræver ingen behandling. Andre gange er der tale om mere alvorlige skader eller svære slidforandringer der kræver mere specialiseret undersøgelse og behandling.

Årsager til gener og smerter i knæene

Knæet er et kombineret dreje og hængselsled der giver os en stor grad af bevægefrihed. Derfor vil problemer i knæet som regel reducere vores muligheder for at bevæge os frit og ubesværet. Der findes mange årsager til smerter i knæene. Naturligvis vil en akut forvridningsskade under sportsaktivitet være en hyppig og indlysende årsag. Udfordringen er imidlertid at finde ud af præcist hvad der er sket af skade i knæet. Der findes en række strukturer der ofte beskadiges under bestemte former for aktiviteter/traumer. Derfor er det vigtigt at vide hvad der er sket forud for smerternes debut. En ofte benyttet forklaring er ”vokseværk”, men skyldes i virkeligheden forstyrrelser i funktions- og belastningsevnen hos de unge mennesker. Hos midaldrende personer begynder gamle sportsskader at kunne manifestere sig, hvorfor det er vigtigt for kiropraktoren at kende til den tidligere knæhistorie. Hos ældre patienter kan slidgigt være en forklaring, men det er ikke altid årsagen til smerter i knæene hos den ældre person. Der findes således mange mulige årsager og derfor er en grundig samtale og undersøgelse vigtig for at sikre en præcis diagnose og dermed den rette behandling.

Undersøgelse af knæet

Efter samtalen foretager din kiropraktor en relevant undersøgelse af dit knæ. Formålet er finde ud af hvad årsagen er til dine knæsmerter. Hvis der er behov for en røntgenundersøgelse kan vi foretage den i klinikken. Ved akutte traumatiske tilstande eller hvis vi er i tvivl så henviser vi til skadestuen eller den praktiserende læge mhp. lægefaglig vurdering, herunder eventuel røntgen, CT-skanning eller MR-skanning.

Hvordan behandler vi knæproblemer?

Behandlingen er altid afhængig af årsagen til symptomerne og derfor den diagnose som vi har stillet. Behandlingen er målrettet på genetablere normal funktions- og belastningsevne samt reducere smerterne og symptomerne. Ofte vil den kiropraktisk behandling være et relevant bidrag til behandling af knæsmerter, og vi indgår tit i samarbejde med en fysioterapeut i de tilfælde hvor der er behov for længerevarende rehabilitering og genoptræning.

Hvad skal jeg gøre?

Har du knæproblemer så er du velkommen til at kontakte os på vores klinik i Aarhus på telefon 8618100.

Relaterede artikler

Kiropraktor i Aarhus
1 ud af 5 tør ikke gå til kiropraktor

Du skal ikke være nervøs,
når det siger knæk!

Copyright ® Nortvig & Uhrenholt - Kiropraktor i Aarhus