Gener og smerter i ankel og fod

Det sker ofte, at vi ser patienter der klager over smerter i anklen eller foden. Ofte er der tale om sekundære gener, men fra tid til anden kan det skyldes en konkret overbelastning eller skade i området. Hvis symptomerne er akutte vil vi altid håndtere dette med relevant undersøgelse og behandling og henviser altid til lægelig vurdering når der skønnes behov herfor. Andre gange kan kiropraktisk behandling være tilstrækkeligt, herunder også vejledning af øvelser og for eksempel ændring i brug af fodtøj eller lignende.

Årsager til gener og smerter i ankel og fod

Anklen og foden er faktisk ret kompleks rent anatomisk så der er en række tilstande der kan være årsag til generne. Er der tale om en akut forvridningsskade er vi altid meget interesseret i traumemekanismen og lokaliteten af smerterne. Forvridninger og forstuvninger er nogle af de hyppigste årsager til smerter i og omkring foden, men nogle akutte smerter kan også skyldes ikke-traumatiske årsager. Ved længerevarende og/eller tilbagevendende problemer med smerter i anklen og foden er det vigtig for kiropraktoren at få mere baggrundsviden som en del af samtalen med patienten. Fejlbelastninger ved sport, almindelig gang og lignende, eller brug af forkert fodtøj er hyppige årsager. Gamle skader i området øger risikoen for slidgigt, og spændinger i muskler og led kan hyppigt været den umiddelbare årsag til smerterne. Der findes således mange mulige årsager og derfor er en grundig samtale og undersøgelse vigtig for at sikre en præcis diagnose og dermed den rette behandling.

Undersøgelse af anklen og foden

Efter samtalen foretager din kiropraktor en relevant undersøgelse af dit ben, herunder anklen og foden. Formålet er at vurdere hvad årsagen er til dine smerter og gener. Nogle gange kan der være behov for en røntgenundersøgelse, hvilket vi i så fald kan foretage i klinikken. Ved akutte traumatiske tilstande henviser vi oftest til skadestuen mhp. lægefaglig vurdering, herunder eventuel røntgen, CT-skanning eller MR-skanning.

Hvordan behandler vi problemer i anklen og foden?

Behandlingen er naturligvis afhængig af den præcise årsag til symptomerne og den diagnose som vi har stillet. Behandlingen er målrettet på at løse årsagen til smerterne og symptomerne frem for blot smertelindring. Ofte vil den kiropraktisk behandling være effektiv for problemer i anklen og foden og den inkluderer hyppigt vejledning i øvelser og brug af relevant fodtøj. Ved mistanke om lidelser eller problemer der ikke indikerer kiropraktisk behandling henviser vi altid videre til den praktiserende læge mhp. opfølgende udredning og behandling.

Hvad skal jeg gøre?

Har du problemer med gener og/eller smerter i din ankel eller fod så er du velkommen til at kontakte os på vores klinik i Aarhus på telefon 8618100.

Ofte stillede spørgsmål

Få svar på nogle af de mest stillede spørgsmål til smerter i ankel og fod i vores klinik.

Hvad er årsagen til smerter i anklen og foden?
Smerter i anklen og foden kan skyldes en række tilstande, herunder forvridninger, forstuvninger, fejlbelastninger ved sport eller daglig gang, gamle skader, slidgigt, spændinger i muskler og led, og brug af forkert fodtøj.

Hvordan kan jeg vide, om mine smerter kræver en lægelig vurdering?
Hvis du oplever akutte smerter, især efter en skade eller traume, er det vigtigt at søge lægelig vurdering, da der kan være behov for røntgen, CT-scanning eller MR-scanning for at vurdere omfanget af skaden og stille en præcis diagnose. Ved længerevarende eller tilbagevendende smerter er det også en god idé at konsultere en læge for videre udredning.

Hvordan foregår undersøgelsen af anklen og foden hos en kiropraktor?
Efter en grundig samtale foretager kiropraktoren en relevant undersøgelse af kroppen, med fokus på benet, anklen og foden for at vurdere årsagen til dine smerter og gener. Ved behov kan der foretages røntgenundersøgelser direkte i klinikken, eller der kan henvises til yderligere billeddiagnostiske undersøgelser.

Hvordan behandles smerter og gener i anklen og foden hos kiropraktoren?
Behandlingen afhænger af den præcise diagnose og årsagen til smerterne. Kiropraktisk behandling kan være effektiv og inkluderer ofte manipulationsbehandling, mobiliserende teknikker, specifikke øvelser og vejledning i brug af relevant fodtøj. Målet er at fjerne årsagen til smerterne frem for blot at lindre dem.

Hvornår skal jeg søge læge, og hvornår kan jeg nøjes med kiropraktisk behandling?
Du bør søge læge, hvis du oplever akutte smerter efter en skade eller traume, eller hvis smerterne er længerevarende eller tilbagevendende. Ofte henviser lægen til kiropraktoren med henblik på kiropraktisk behandling. Hvis kiropraktoren finder behov for lægelig vurdering, foretages relevant henvisning til lægen.

Relaterede artikler

Kiropraktor i Aarhus
1 ud af 5 tør ikke gå til kiropraktor

Du skal ikke være nervøs,
når det siger knæk!

Copyright ® Nortvig & Uhrenholt - Kiropraktor i Aarhus