Piskesmæld – Whiplash

Ordet piskesmæld (whiplash) betegner en traumemekanisme af nakken. Hvis man udvikler symptomer efter et piskesmældstraume (fx en trafikulykke), så har man muligvis pådraget sig en piskesmældsskade (whiplashskade). De fleste piskesmældsskader opstår ved en trafikulykke, og da oftest, men ikke altid, i forbindelse med en påkørsel bagfra. Der er stor variation i graden af tilskadekomst. Nogle vil udvikle milde og ganske kortvarige gener over nogle få dage, imens andre vil være præget af mere udtalte smerter og symptomer der kan strække sig over mange år. En af klinikkens kiropraktorer Lars Uhrenholt, har forsket og undervist i dette emne i mange år og har publiceret en del artikler om emnet, herunder en ph.d. afhandling i 2007 fra Aarhus Universitet. Han var desuden inviteret foredragsholder til Folketingets Sundhedsudvalgs høring om piskesmæld og kroniske smerter i 2014. Han arbejder forsat som lektor i en deltidsstilling på Aarhus Universitet hvor han primært forsker i trafikmedicin.

Hvad sker der under et piskesmældstraume (whiplashtraume)?

Traumemekanismen der relateres til piskesmæld (whiplash) er velbelyst i den videnskabelige litteratur. Den er kendetegnet ved en pludselig og uventet fysisk påvirkning af en person hvorved der sker en energiafsætning og kraftpåvirkning i nakken og overgangen mellem nakken og hovedet, og nakken og brystryggen. Dette sker oftest i trafikulykker hvor den skadelidte påkøres bagfra, nogle gange med relativt lav hastighed. Da energiafsætningen afsættes meget hurtigt har man som person meget begrænset mulighed for at beskytte sig. Ydermere, har mange biler begrænsede muligheder for at beskytte netop nakken i denne slags ulykker. Forskningen viser, at en stor del af piskesmældsskader skyldes påkørsel bagfra ved hastigheder under 20 km/timen.

Piskesmældsskaden

Hvis man kommer til skade (udvikler symptomer) efter et piskesmældstraume har man formodentligt pådraget sig en piskesmældsskade (whiplashskade). Det beror på en sundhedsfaglig vurdering om der er tale om en personskade. Denne foretages ofte på skadestuen, hos den praktiserende læge eller hos kiropraktoren der alle har autoriseret diagnoseret. Hvorvidt man har pådraget sig en personskade eller ej, kan ikke fastslås alene ved hjælp af en computersimulering eller ulykkesrekonstruktion. Der findes ikke én veldefineret skade der kan retfærdiggøre at man har pådraget sig en piskesmældsskade. Det baseres derimod på kendskabet til traumet, klagernes/symptomernes type, lokalitet og sværhedsgrad samt kliniske og parakliniske observationer. I de nuværende diagnosekoder benyttes som regel ICD-10 S13.4 (distorsio columna cervicalis) eller ICPC-2 L83 (Cervikalsyndrom).

Kan man få en piskesmældsskade af andre traumer?

I princippet henfører ordet piskesmæld til netop påkørslen i trafikken hvorfor det korte svar vil være nej. Ikke desto mindre vil mange patienter opleve udvikling af stort set identiske symptomer ved andre lignende traumemekanismer, fx fald på is eller slag i hovedet. Da der ikke findes en internationalt anerkendt piskesmældsdiagnose, så er det altid nødvendigt at notere årsagen/traumemekanismen til den tilskadekomnes problem.

Hvad er de hyppigste symptomer?

De hyppigste symptomer er nakkesmerter, hovedpine, skulder- og armsmerter, ryg- og lændesmerter, svimmelhed, træthed og koncentrationsbesvær. Man taler ofte om somatiske smerter fx i muskler og led, og ikke-smertefulde neurologiske symptomer, fx øresusen, udmattethed o.l. Langt de fleste tilskadekomne udvikler akutte symptomer, dvs. indenfor de første timer efter ulykken, men forsinket symptomdebut er velkendt og hyppig i tilfælde af flere samtidige smertefulde områder.

Undersøgelse og diagnose

Hvis du har udviklet symptomer efter et piskesmældstraume og/eller hvis ulykken har været meget voldsom, så er det vigtigt at du kontakter sundhedsvæsenet hurtigst muligt for at blive vurderet. Det vil oftest være på skadestuen eller hos den praktiserende læge. Nogle patienter kontakter kiropraktoren direkte hvilket også er en mulighed. Efter grundig undersøgelse kan en eventuel diagnose stilles og på basis af denne kan relevant behandling og vejledning tilbydes. Nogle gange er der behov for supplerende undersøgelser, fx røntgen og/eller skanning.

Behandling og forløb

Der findes ikke én protokol for behandling af en patient med en piskesmældsskade. Der findes rigtig mange forskellige behandlingstilbud. Den kiropraktiske behandling har altid været meget benyttet til behandling af piskesmældsrelaterede lidelser. Kiropraktoren har mulighed for at skræddersy behandlingsforløbet til hver enkelte patient baseret på samtalen, undersøgelsen og diagnosen. Hvis der er tale om længerevarende behandlingsforløb bliver de oftest tværfagligt orienterede hvor der er samarbejde med fx den praktiserende læge og en fysioterapeut. Behandlingen har altid fokus på smertelindring, øget funktionsevne og tilbagevenden til en så vidt muligt normal hverdag.

Kiropraktisk behandling af piskesmældsskader

Lars Uhrenholt blev i 2018 inviteret af Whiplashforeningen til at skrive en artikel til deres medlemmer om kiropraktisk behandling af whiplashskader. Du kan læse hele artiklen her: Manipulationsbehandling.

Prognosen på lang sigt

Generelt er prognosen god for de personer der pådrager sig en piskesmældsskade. Mange kommer sig helt uden behandling, imens nogle har behov for behandling i en kortere eller længere periode før de er helt raske. Desværre er der en grupper af patienter der udvikler længerevarende (kroniske) følger efter en piskesmældsskade. Hos de patienter vil symptomerne kunne strække sig over flere måneder, og hos en mindre procentdel vil der være vedvarende udtalte gener/smerter i flere år efter ulykken. Nyere forskning har givet klinikerne redskaber til bedre at kunne identificere de patienter der på et tidligt tidspunkt har en øget risiko for en dårlig prognose. Det anvender vi i vores klinik i Aarhus når vi evaluerer patienter der er kommet til skade i trafikken. Derved kan vi sætte ind tidligere og mere specifikt når det er indikeret.

Lars Uhrenholts forskning på Aarhus Universitet

Her kan du se hvilke artikler Lars Uhrenholt har publiceret gennem årene: Forskningsprofil på Aarhus Universitet.

For hurtig og effektiv behandling af piskesmæld (whiplash), kontakt venligst vores klinik i Aarhus på tlf. 8618 1022.

S

Problemer i andre steder af bevægeapparatet kan også give skuldersmerter. Ligesom for smerter i armene kan skuldersmerter have f...

S

Længerevarende føleforstyrrelser i hånd og fingre kan skyldes et lokalt problem, fx carpal tunnel syndrom hvor der er afklemnin...

P

Det er vigtigt at du kontakter din kiropraktor eller læge (praktiserende læge eller skadestue) hurtigst muligt efter et piskesm...

Copyright ® Nortvig Uhrenholt 2015 . Made in Aarhus by: 3fisk