Vi behandler piskesmæld uden halsbånd

Ordet piskesmæld (whiplash) betegner en traumemekanisme hvorved især nakken og hovedet udsættes for en pludselig og uventet fysisk påvirkning. Hvis man udvikler symptomer/gener/smerter efter et piskesmældstraume (fx en trafikulykke), så har man muligvis pådraget sig en piskesmældsskade (whiplashskade). De fleste piskesmældsskader opstår ved en trafikulykke, og da oftest, men ikke altid, i forbindelse med en påkørsel bagfra. Andre traumemekanismer kan give lignende symptomer, men de opfylder ikke altid kriterierne om en accelerations- og decelerationspåvirkning, som er en del af de traumemekanismer der er vel beskrevet. Forskningen viser, at en stor del af piskesmældsskader skyldes påkørsel bagfra ved hastigheder under 20 km/timen, hvilket mange vil kalde en lavhastighedskollision. Selvom det stadig er en populær opfattelse, så behandler man ikke længere piskesmæld med halskrave eller anden fiksering. Derimod tilrettelægges behandlingen den enkelte patients behov og kan derfor inkludere forskellige tiltag, fx kiropraktisk behandling, øvelsesvejledning og vejledning i smertehåndtering afhængig af tilstanden.

Kiropraktor Lars Uhrenholt har arbejdet intenst med dette emne igennem en længere årrække og har publiceret en del artikler om emnet, herunder en ph.d. afhandling i 2007 fra Aarhus Universitet. Han har deltaget aktivt og undervist på kurser og kongresser i Danmark og udlandet. I 2014 var han inviteret af Folketinget til at bidrage med et indlæg på en høring omkring kroniske smerter og blandt andet piskesmældsskader.

Læs mere om symptomer på piskesmæld (whiplash)

N

Kroniske nakkesmerter er som navnet antyder vedvarende eller hyppige nakkesmerter i gennem længere tid (mindst 3 måneder). Smert...

H

Vi skelner imellem primære (lokalt opståede) og sekundære (opstået pga. andre skader og/eller henførte smerter) hofte smerter...

A

Unge mennesker (teenagere og omkring 20-års alderen) gennemgår ændringer i deres kropsbygning i forbindelse med vækstfaserne a...

Copyright ® Nortvig Uhrenholt 2015 . Made in Aarhus by: 3fisk