Kiropraktik

Kiropraktik er en anerkendt og veldokumenteret måde at undersøge, diagnosticere og behandle lidelser i bevægeapparat og er underlagt Sundhedslovens regler om god praksis. Kiropraktik kan også betragtes som værende holistisk idet man betragter mennesket som helhed og søger at optimere den almene sundhed af mennesket, frem for simpel tilpasning af lokal symptombehandling.

Kiropraktisk behandling er stærkt forankret i bevægeapparatets funktion, særligt med fokus på leddenes funktion og relationerne til knogler, muskler og nerver. Kiropraktoren er særligt uddannet til at identificeres problemer i bevægeapparatet, herunder særligt påvirkninger af leddenes funktion. Behandlingen er fuldstændigt individuel og kan fx omfatte forskellige kiropraktiske teknikker, typisk gennem tilpasning af specifikke mekaniske impulser til led der fungerer dårligt (den kiropraktiske justering), bløddelsarbejde (massage) og vejledning i øvelser og daglige aktiviteter.

Effekten af den kiropraktiske behandling kan være mangfoldig og rækker ud over helbredelse og smertelindring, til funktionsforbedring, smidiggørelse, øget velvære og livskvalitet.

Hvad er en kiropraktor?

En kiropraktor er en autoriseret behandler i sundhedsvæsnet. Kiropraktoren har gennemført en 5-årig videregående uddannelse på Syddansk Universitet i Odense eller i udlandet og har en kandidatgrad i klinisk biomekanik eller tilsvarende. Efter overstået klinisk basisuddannelse (turnustjeneste) på 1 år kan kiropraktoren arbejde selvstændigt i klinik, universitet og/eller på sygehus.

Hvad kan en kiropraktor hjælpe med?

Kiropraktoren er specialist i bevægeapparat. Dette omfatter især undersøgelse, udredning, diagnostisk og behandling af lidelser i kroppens muskler og led. Kiropraktoren kan derfor hjælpe med en lang række problemer da mange af kroppens lidelser og skader har med netop bevægeapparatet at gøre.

Hvordan virker kiropraktik?

Virkningen af behandlingen hos en kiropraktor afhænger fuldstændigt af det enkelte problems karakter. Derfor foretages der altid en individuel tilgang til den enkelte patients problemer. Derved kan der stilles en diagnose hvorved det er muligt at forventningsafstemme effekten og dermed virkningen af behandlingen.

Hvad er der så specielt ved en kiropraktor?

Kiropraktoren har altid været kendt for at kunne foretage manipulationsbehandling af kroppens led. Gennem denne meget præcise form for behandling løsner kiropraktoren et led således, at det igen kan fungere optimalt med de fordele det medfører. Den kiropraktiske manipulationsbehandling er fortsat en hjørnesten i kiropraktorens håndværkskasse og omfatter en lang række forskellige teknikker, typisk små præcise specifikke mekaniske impulser til stive/låste led. Derudover benyttes en lang række andre teknikker herunder, mobilisering, bløddelsarbejde (massage) og vejledning i øvelser, træning og daglige aktiviteter.

Skal der en henvisning til for at besøge en kiropraktor?

Nej, er det korte svar. Med kiropraktorens uddannelse, autorisation og placering i primærsektoren, ligesom den praktiserende læge, kan kiropraktoren foretage undersøgelse og foretage diagnostik på egen hånd. Der kræves derfor ingen henvisning fra egen læge for at konsultere en kiropraktor. Mange praktiserende læger henviser dog mundeligt og/eller skriftligt til kiropraktoren.

Har kiropraktoren særlige kompetencer?

Allerede under uddannelsen specialiserer den kommende kiropraktor sig i sygdomme, lidelser og skader i bevægeapparatet. Derudover følger de fleste kiropraktorer forskellige former for faglig efteruddannelse hvilket med medføre yderligere specialisering, fx indenfor idrætsområdet, ulykker eller børneområdet.

Kan en kiropraktor tage røntgenbilleder og/eller skanninger?

Ja, alle kiropraktorer har adgang til røntgenanlæg, så der hurtigt og uden tidsbegrænsning kan foretages en røntgenundersøgelse hvis det er indikeret. De fleste klinikker har eget anlæg i klinikken, men der findes klinikker uden røntgenanlæg der i stedet har etableret en samarbejdsaftale med henblik på røntgenundersøgelse. Stadigt flere klinikker har en ultralydsskanner der giver muligheder for visualisering af det bløde væv, fx muskelskader. Alternativt kan denne undersøgelse foretages på hospitalet og/eller private klinikker. Er der behov for MR-skanning har alle kiropraktorer i Danmark henvisningsret. Det betyder, at kiropraktoren kan henvise til en MR-skanning i det offentlige sygehusvæsen, ligesom den praktiserende læge. Nogle patienter kan få foretaget MR-skanning via en sundhedsforsikring, eller vælger måske selv at betale for undersøgelsen. I så fald kan undersøgelsen ofte ske væsentligt hurtigere og også her kan kiropraktoren foretage relevant henvisning.

Hvad koster behandling hos en kiropraktor?

Langt de fleste kiropraktorer er tilsluttet overenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og Den Offentlige Sygesikring. Det betyder, at der er tilskud fra det offentlige til samtlige kiropraktiske behandlinger du modtager. Derudover er der tilskud til samtlige behandlinger til Sygeforsikringen Danmarks medlemmer (grupperne 1, 2 og 5). Honorarer afhænger af omfanget af konsultationstypen, fx første konsultation, opfølgende behandling og ved supplerende instruktion i træning og øvelser o.l. Der findes særlige ”pakker”, hvor der gives et forhøjet tilskud. For tiden gælder det discusprolapser i nakken og lænden samt lumbal stenose. Mange danskere har hel eller delvis dækning af behandlingsudgifterne gennem virksomhedsordninger, hvor arbejdspladsen dækker udgifterne, eller gennem private og/eller erhvervsmæssige forsikringer, fx sundhedsforsikringer. De aktuelt gældende honorarer kan altid læses på kiropraktorforeningens hjemmeside (www.danskkiropraktorforening.dk).

Læge, fysioterapeut eller kiropraktor?

Nogle patienter er i tvivl om de skal kontakte egen læge, fysioterapeut eller kiropraktor med deres problem. Der er ingen faste regler for hvor det vil være bedst at gå hen. Er man alment påvirket og sygdomspræget vil det altid være bedst at kontakte den praktiserende læge. Mange patienter der har symptomer der er mere isolerede til bevægeapparatet vælger dog at kontakte en kiropraktor direkte, da det også her er muligt at foretage grundig diagnostik, eventuel billeddannende undersøgelse og relevant behandling. I modsætning til kiropraktoren arbejder fysioterapeuten primært på henvisning fra den praktiserende læge og efter dennes anbefaling.

Kiropraktor i Aarhus
1 ud af 5 tør ikke gå til kiropraktor

Du skal ikke være nervøs,
når det siger knæk!

Copyright ® Nortvig Uhrenholt 2015 . Made in Aarhus by: 3fisk