Kiropraktik

Kiropraktik er en anerkendt og veldokumenteret måde at undersøge, diagnosticere og behandle lidelser i bevægeapparat og er underlagt Sundhedslovens regler om god praksis. Kiropraktik kan også betragtes som værende holistisk idet man betragter mennesket som helhed og søger at optimere den almene sundhed af mennesket, frem for simpel tilpasning af lokal symptombehandling.
Kiropraktisk behandling er stærkt forankret i bevægeapparatets funktion, særligt med fokus på leddenes funktion og relationerne til knogler, muskler og nerver. Kiropraktoren er særligt uddannet til at identificeres problemer i bevægeapparatet, herunder særligt påvirkninger af leddenes funktion. Behandlingen er fuldstændigt individuel og kan fx omfatte forskellige kiropraktiske teknikker, typisk gennem tilpasning af specifikke mekaniske impulser til led der fungerer dårligt (den kiropraktiske justering), bløddelsarbejde (massage) og vejledning i øvelser og daglige aktiviteter.
Effekten af den kiropraktiske behandling kan være mangfoldig og rækker ud over helbredelse og smertelindring, til funktionsforbedring, smidiggørelse, øget velvære og livskvalitet.

D

Det er ikke alle discusprolapser der forårsager tryk på en nerverod og dermed smerter i et ben. Det er som regel muligt at vurde...

S

Det er naturligvis sundt at dyrke idræt og motion – i alle aldre. Men når vi dyrker motion så involverer det en risiko for at...

A

Kiropraktisk behandling kan benyttes til alle aldersgrupper. Der bliver stadigt flere ældre borgere i Danmark og de er generelt m...

Copyright ® Nortvig Uhrenholt 2015 . Made in Aarhus by: 3fisk