Alderssvarende gener

Det gør som udgangspunkt ikke ondt at vokse eller blive ældre. Børn bør ikke have smerter i bevægeapparatet, men de har det faktisk oftere end vi hidtil har antaget. Midaldrende voksne oplever typisk at der får lettere til overbelastningsskader og at det tager længere tid at hele op efter en skade. Vores ældre medborgere har også været unge engang og genkender at ”alderen trykker”. Ikke desto mindre har de ældre i stigende grad et ønske om at forblive adrætte, aktive og forfølge nye drømme i livet. Derfor gør de en stor indsats for at sikre en høj livskvalitet også når det kommer til bevægeapparatet.

Lidelser i bevægeapparatet hos børn

Forældre står ofte uforstående overfor det faktum, at børn rent faktisk kan lide af nakke- og/eller rygsmerter. De tror ofte, at det drejer sig om vokseværk, og har svært ved at se en sammenhæng. Derfor tænker forældrene ikke altid at en kiropraktor kan hjælpe deres barn. Generelt set har børn en god respons på kiropraktisk behandling, hvor effekten strækker sig fra at afhjælpe led- og muskelsmerter til også at kunne have en positiv effekt på fx hovedpine, koliksmerter.

Hvorfor får børn gener?

Børns gener skyldes ofte et fald, ensidig arbejdsstilling i skolen eller foran computeren, manglende fysisk aktivitet eller virkninger af bygningsfejl i bevægeapparatet. I nogle tilfælde giver de stillingsmæssige og funktionelle forandringer af led og muskler sig udslag i ulige benlængde, ulige højde af skuldrene, en rygskævhed og/eller uharmoniske bevægemønstre.

Gener hos teenagere og unge mennesker

Unge mennesker (teenagere og omkring 20-års alderen) gennemgår ændringer i deres kropsbygning i forbindelse med vækstfaserne af kroppen. I samme forbindelse oplever mange gener i muskler og led. Ofte forklares disse gener med ”vokseværk”, men det er som udgangspunkt ikke smertefuldt af vokse.

Hvorfor får de unge mennesker gener?

Kroppen bruges i varierende grad i skolen og fritiden. Mange elever i folkeskolen, gymnasiet og de videregående uddannelser tilbringer mange timer foran en computer hvilket kan give gener i ryggen og nakken. Hvis ikke der motioneres tilstrækkeligt i fritiden kan det give anledning til smerter.

De unge har brug for behandling og vejledning

Gener fra bevægeapparatet hos unge mennesker kan behandles meget effektivt med kiropraktorens behandling, der omfatter manuelle tiltag, bløddelsbehandling og et stort fokus på vejledning om ergonomi, holdning, motion og idræt.

Ældre borgere

Der bliver stadigt flere ældre borgere i Danmark og de er generelt mere aktive og adrætte end tidligere generationer af ældre. For at bevare høj livskvalitet er det vigtigt med et velfungerende bevægeapparat, uden stivhed, smerter og bevægeindskrænkning. Til trods for at tidens tand kan sætte sine spor i kroppen så er der faktisk meget man selv kan gøre.

Behandling af ældre borgere

Kiropraktisk behandling vil meget ofte kunne bidrage til øget livskvalitet. Mindre stivhed, færre smerter og mindre bevægeindskrænkning er realistiske mål for mange behandlingsforløb. En stigende alder øger risikoen for slidt, belastningsskader og nedsat restitutionsevne. Men alder er ingen hindring for behandling i sig selv. Målrettede indsatser via din kiropraktor giver god mening for de fleste.

Har du brug for hjælp?

Hvis du tænker du har brug for en konsultation hos en kiropraktor i Aarhus så er du velkommen til at kontakte os på klinikken.

Kiropraktor i Aarhus
1 ud af 5 tør ikke gå til kiropraktor

Du skal ikke være nervøs,
når det siger knæk!

Copyright ® Nortvig Uhrenholt 2015 . Made in Aarhus by: 3fisk